archív aktualít rok 2013

Na rad prichádza spracovanie listnatého dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Listnate prirezyŠiroko a podrobne koncipované odborné sprievodné podujatia počas veľtrhu Holzmesse 2012 v Klagenfurte priniesli inovačné témy pre drevárske a lesné hospodárstvo v stredoeurópskych krajinách. Diskusné fóra tvorili takmer dve desiatky podujatí počas všetkých štyroch dní trvania veľtrhu. V kongresovom centre bolo možné naraz stretnúť aj vyše stovky odborníkov.

Počas Holzmesse 2012 (30.8. – 2.9.2012) malo diskusné fórum zaujímavú tému „Prichádza listnaté drevo? Pýtame sa“, iniciátorom témy bol Ing. Martin Nőbauer z Ministerstva života (LiebensMinisterium). Toto ministerstvo pokrýva problematiku zlúčených rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Predstaviteľ ministerstva predostrel na riešenie novú koncepciu využitia listnatých drevín na priemyselné spracovanie. V Rakúskych hospodárskych lesoch tvoria ¼ listnaté porasty, úžitkovej plochy pribúda, lebo majitelia rozširujú pôvodné listnaté alebo zmiešané lesy. V dôsledku kalamít ubúdajú plochy smrekových a jedľových lesov. Bukové drevo zostáva väčšinou len ako palivo. Alebo sa dostáva na spracovanie do celulózovo-papierenského odvetvia. Zasluhuje si však oveľa viac pozornosti: cez prezentácie priniesť jeho úžitkové vlastnosti a orientovať drevinu do nových produktov.

Holzmesse2012Podnetné námety predstavil aj prof. Branko Glavonjic z Univerzity v Belehrade. Apeloval na využívanie listnatých drevín na vysoko sofistikované výrobky v Balkánskych krajinách Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko. Tém je veľa, riešení zatiaľ veľmi málo. Nemožno sa spoliehať na produkciu železničných podvalov – v rámci EÚ sa budú môcť po roku 2017 používať len podvaly impregnované biologicky odbúrateľnými prípravkami.

Námety na vyššie využívanie listnatých drevín v drevárskom priemysle sa týkajú aj Slovenska. Diskusné fórum sledoval generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník. Načrtol témy v článku Impulzy pre les a drevo, uverejnenom v odbornom časopise Drevársky magazín 12/2012, str. 59 v rámci rubriky Odborné témy.

Foto: Predstavitelia veľtrhu Holzmesse s odbornými pracovníkmi spolupracujúcich inštitúcií počas otvorenia odborného programu. Ing. Martin Nőbauer v strede. Foto: Dr. Anton Mrník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina