archív aktualít rok 2012

Plánovaná ťažba guľatiny by v š.p. LESY SR mala klesnúť na 3,7 mil. m³

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les_kalamitaCelkovú ťažbu dreva zníži š.p. LESY SR v roku 2013 na 3,7 mil. m3. V prvom rade je podnik povinný dodržať záväzky z platných zmlúv, ktoré pokrývajú ⅔ plánovanej ťažby ihličnatého dreva. Nedostatok guľatiny postihne najmä piliarske závody, lebo ťažba poklesne oproti predchádzajúcim rokom približne o polovicu.

V súlade s platným Programom starostlivosti o les je plánovaná ťažba ihličnatého dreva v roku 2013 vo výške 1,47 mil. m³, oproti 2,9 mil. m³ v roku 2010. Výrazne poklesne ťažba v rámci OZ Čadca: plánujú vyťažiť iba 115 tisíc m³ – čo je 23 % z ihličnatej ťažby v roku 2010 (500 tisíc m³).

Ťažba guľatiny v roku 2013 poklesne o viac ako tretinu oproti rokom 2010 a 2011, oproti roku 2012 sa zníži o 180 tisíc m3 dreva. Zníženie ťažby bude mať za následok obmedzenie dodávok pre časť regionálnych odberateľov a zníženie objemov dodaného dreva aj pre zákazníkov s dlhodobými zmluvami. Podnik sa tak po siedmich rokoch nadmernej ťažby spôsobenej kalamitami dostane na úroveň rokov 2000–04, kedy ťažba kolísala na úrovni od 3,37 do 3,7 mil. m3. Bežná úroveň ťažby dreva na Slovensku neuspokojí všetkých, časť firiem štátne drevo nedostane. Situáciu charakterizuje generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Ctibor Határ:

„Roky nadmerných kalamitných ťažieb dreva sú už za nami a postupne sa vraciame k štandardným číslam. Nie je možné dlhodobo brať z lesa viac ako v ňom narastie. Nadmerné kapacity píl a iných drevárskych technológií na spracovanie smreka, borovice a ďalších ihličnanov budú musieť ich majitelia naplniť z iných zdrojov, alebo sa preorientovať na listnatú guľatinu. Podnik obhospodaruje necelých 47 % lesov v SR a tomu zodpovedá aj jeho podiel na trhu s dodávkami dreva.“

V prípade spracovateľov dreva s dlhodobými zmluvami uzatvorenými so š.p. LESY SR začiatkom roka 2010, v niektorých prípadoch až do roku 2020, navrhlo vedenie podniku týmto firmám dodatok o výraznom znížení dodávok. Žiadna zo spoločností dobrovoľne nesúhlasila. Podnik nemá v súčasnosti možnosť aby tieto dlhodobé zmluvy s neúmerne vysokými dodávkami dreva zmenil alebo vypovedal.

K exportu guľatiny Ing. Ctibor Határ dodáva: „Z celkovej ťažby vyvážame iba približne 3 % guľatiny. Prevažne ide o menej žiadané listnaté drevo zo súťaží v elektronických aukciách. Tento objem exportu už nemôže podnik reálne ovplyvniť. Záleží na súkromnom sektore, aby podľa vzoru štátneho podniku začal v dodávkach guľatiny preferovať domácich spracovateľov dreva.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina