archív aktualít rok 2012

Vyhlásenie ZSD SR k výjazdovému zasadaniu vlády na Kysuciach

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pilnica_zimaLESY SR, š.p. potvrdil to, čo avizoval na rokovaniach s piliarskymi spoločnosťami, členmi ZSD SR. Drevospracujúce firmy vnímajú tento krok ako ohrozenie celého piliarskeho sektoru v SR. Vláda SR dnes (5.12.2012) rokuje v Krásne nad Kysucou o sociálno-ekonomickej situácii v regióne Kysúc. Súčasťou je aj rozvoj lesného hospodárstva a sektoru spracovania dreva. Piliarske firmy veria, že k drastickému znižovaniu ťažby v budúcom roku nedôjde!

Napriek tomu, že piliarske firmy chápu nevyhnutnosť vrátiť plánovanú ťažbu dreva v slovenských lesoch na pôvodný etát spred „tatranskej kalamity“, sú predstavitelia ZSD SR presvedčení, že LESY SR, š.p. a tým aj vláda SR má povinnosť hľadať a nájsť rezervy v ťažbe, ktoré v plnej miere uspokoja potreby všetkých spracovateľov dreva na Slovensku.

Včerajšia reakcia na potvrdenie zníženia ťažby v roku 2013:

–       Už niekoľko rokov ZSD SR tvrdí, že naša jediná strategická a obnoviteľná surovina – drevo, sa stala prostriedkom na kšeftovanie a pokútne obohacovanie priekupníckych obchodných spoločností, ktoré sú naďalej uprednostňované pri plnení zmluvných podmienok. Drevo v drvivej väčšine vyvážajú za hranice SR.

–       ZSD SR odporúča rezervu 700 tisíc m³ dreva v 3. stupni ochrany za nevyhnutné vyťažiť, ak nechceme nechať lykožrútom a inými „objektívnymi príčinami“ zožrať ďalšie tisícky pracovných miest v tzv. „hladových dolinách“.

–       Nie je prijateľná výhovorka, že aj tzv. „arogantné zmluvy“, cez ktoré ročne odchádza zo SR približne 300 tisíc m³ dreva sa nedajú zrušiť! Nestačí iba konštatovať, že „vedenie LESY SR, š.p. navrhlo v uplynulom týždni týmto firmám dodatok o výraznom znížení dodávok, no žiadna zo spoločností dobrovoľne nesúhlasila.“

Situáciu dokresľuje prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš:

„Listom sme sa obrátili na predsedu vlády SR (23.11.2012), pretože problém, ktorý sa v lesníckom a drevárskom komplexe navŕšil, považujeme za nadrezortný a navrhujeme v ňom spoluprácu pri riešení viacerých otázok. Očakávali sme, že na svojom výjazdovom rokovaní sa vláda SR bude venovať aj tejto problematike. Podľa pripravovaného Uznesenia dedukujeme, že úloha pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude riešiť výlučne problém regiónu Kysúc.
Sme presvedčení, že ak sa nájdu riešenia na túto problematiku v regióne Kysúc, sú natoľko zovšeobecniteľné, že by mali byť aplikovateľné na ostatné regióny, v ktorých je prvotné spracovanie dreva často jedinou príležitosťou na zamestnanosť a obživu rodín žijúcich v týchto tradičných drevárskych regiónoch. Za najväčší problém však naďalej považujeme fakt, že podľa Zelenej správy 2011 sa podiel exportovanej surovej guľatiny zo Slovenska zvýšil z 25 % už na 29 %. Naliehavo sa obraciame na vládu SR, aby urýchlene začala riešiť otázku dodávok drevnej hmoty pre rok 2013 aj zo š.p. LESY SR pre tradičné piliarske prevádzky minimálne na úrovni roku 2012. V opačnom prípade hrozí hromadné prepúšťanie a zánik desaťtisícov pracovných miest v drevospracujúcom priemysle a v nadväzujúcich hospodárskych segmentoch.“

Riešenie situácie so zachovaním ťažby guľatiny v tohtoročnom objeme aj pre rok 2013 je na rozhodnutí vlády SR. Zväz spracovateľov dreva SR chce pri hľadaní riešenia aktívne spolupracovať.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina