archív aktualít rok 2012

Kvůli tlaku na ceny klesá kvalita stavebních prací

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavebni_trh5Podle nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou pravidelně zveřejňuje CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika, český stavební trh klesne v roce 2012 o 6,9 %. Pod tlakem na cenu se ovšem zhoršuje i kvalita stavebních prací, což přiznávají sami ředitelé stavebních firem, kteří se šetření pro Kvartální analýzu českého stavebnictví zúčastnili.

Ředitelé stavebních společností očekávají, že klesající trend nastolený na stavebním trhu v první polovině roku, bude dále pokračovat (české stavebnictví za první pololetí kleslo podle dat ČSÚ o 6,7 procenta). „Sektor v roce 2012 podle odhadů stavebních firem v meziročním srovnání poklesne o 6,9 procenta. Výrazně se přitom propadá hodnota realizovaných zakázek. Situace je dramatická zejména v inženýrském stavitelství, kde se oproti roku 2011 letos hodnota nových zakázek propadla téměř o polovinu,“ říká Jiří Vacek, ředitel CEEC Research. „Pokles českého stavebnictví je dlouhodobý proces a lze realisticky očekávat, že případné zlepšení situace na trhu povede jen k velmi pomalému růstu. Základním problémem zůstává slabá poptávka,“ komentuje Pavel Kliment, partner KPMG Česká republika. Dvěma ze tří stavebních společností v důsledku negativního vývoje trhu v tomto roce poklesnou tržby. Ty budou klesat napříč všemi stavebními segmenty o 3,6 %. Nejhorší očekávání ve vztahu k tržbám mají opět ty, které se věnují inženýrskému stavitelství.

Ředitelé stavebních firem byli také dotázáni na to, zda vysoký tlak ze strany zadavatelů na snižování ceny zakázky má vliv také na snižování kvality jimi realizované práce. Každý čtvrtý z dotazovaných ředitelů skutečně potvrzuje, že ke snížení kvality stavebních prací z důvodu tlaku na cenu jeho společnost přistoupila. „S ohledem na současnou situaci v českém stavebnictví nebudu daleko od pravdy, když vyslovím myšlenku, že za pět let budeme rekonstruovat některé stavby, které byly postaveny za nereálnou a pravděpodobně nejnižší cenu,“ zamýšlí se Vlastimil Kaňovský, ředitel strategie společnosti Prominecon CZ.

Téměř všichni ředitelé přitom očekávají, že i přes krachy firem v předchozích letech opustí trh ještě dalších 12 % stavebních firem. Podle jejich odhadů půjde zejména o střední a malé podniky. „Problémy se týkají všech, sektor je provázaný. Velké firmy přežívají, ale už dávno řeší úsporná opatření, změny strategií apod. Dle mého názoru má současná situace i očišťující charakter, kdy z trhu zmizí řada pokoutných společností,“ komentuje Petr Novotný z realitního týmu advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners. Jiří Vacek, ředitel CEEC Research, s ním souhlasí: „Českému stavebnictví by zejména prospělo, kdyby z trhu odešly nekvalitní firmy. Nabízená kapacita je i po třech letech trvající krize stále příliš vysoká. Některé firmy, které jsou již teď těsně před zánikem, nabízejí ve výběrových řízeních nereálné podmínky, čímž škodí nejen těm schopným, ale následně i investorovi.“

Návrat k růstu trhu stavbaři podle aktuální studie neočekávají ani v roce 2013. Oproti Kvartální analýze českého stavebnictví z dubna letošního roku ale u stavebních firem došlo k mírnému zlepšení prognóz celkového vývoje stavebnictví pro příští rok. „Řekl bych, že jsme aktuálně přibližně někde uprostřed propadu stavebního sektoru. Věřím, že to nejhorší máme z větší části za sebou, ale ještě nás určitě velká část cesty čeká,“ dodává Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl. „Vše bohužel nasvědčuje tomu, že může být ještě hůř, a to z celé řady důvodů. Svědčí o tom i čísla o celkové výstavbě bytů, stavebních povoleních a celkovém objemu stavebních zakázek. Samo stavebnictví se nespasí, protože je odrazem celkové ekonomické situace. Pokud se vládě nepodaří nastartovat řadu prorůstových opatření, tak bude situace ještě horší, protože budou chybět zdroje na straně příjmu do státního rozpočtu a velice rychle může vzniknout klesající spirála,“ myslí si ale Robert Mikeš, marketingový ředitel Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina