archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy_01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 08/2012

• ČSN EN ISO 23953-1:2006 (14 2741) • Distribuční chlazený nábytek – Část 1: Slovník (změna A1)
• ČSN EN 50550:2011 (35 4195) • Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP) (oprava 1)
• ČSN EN 60598-2-18:1996 (36 0600) • Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely (změna A1)
• ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (36 0600) • Svítidla – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Zápustná svítidla
• ČSN EN 60598-2-2:1997 (36 0600) • Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 2: Zápustná svítidla (změna Z1)
• ČSN EN 60598-2-13:2007 (36 0600) • Svítidla – Část 2 – 13: Zvláštní požadavky – Svítidla zapuštěná v terénu (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub
• ČSN EN 60335-2-25 ed. 4:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub (změna Z1)
• ČSN EN 62549 (37 0001) • Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů
• ČSN EN 50085-2-1:2007 (37 0010) • Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy (změna A1)
• ČSN EN 325 (49 0183) • Desky na bázi dřeva – Stanovení rozměrů zkušebních těles
• ČSN EN 940+A1 (49 6129) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kombinované obráběcí stroje na dřevo
• ČSN EN 12839 ed. 2 (72 3049) • Betonové prefabrikáty – Prvky pro ploty
• ČSN EN 12839:2003 (72 3170) • Prefabrikované betonové výrobky – Prvky pro ploty (změna Z1)
• ČSN EN ISO 10545-4 (72 5110) • Keramické obkladové prvky – Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení
• ČSN EN ISO 10545-6 (72 5110) • Keramické obkladové prvky – Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky
• ČSN EN ISO 10545-16 (72 5110) • Keramické obkladové prvky – Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě
• ČSN EN 295-3 ed. 2 (72 5201) • Kameninové potrubní pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 3: Zkušební metody
• ČSN EN 295-3:1995 (72 5201) • Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 3: Zkušební postupy (změna Z2)
• ČSN EN 16012 (73 0341) • Tepelné izolace budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
• ČSN EN ISO 10140-1:2011 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky (změna A1)
• ČSN EN ISO 3382-3 (73 0534) • Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře
• ČSN EN 15643-3 (73 0901) • Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
• ČSN EN 15643-4 (73 0901) • Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
• ČSN EN 1457-2 (73 4202) • Komíny – Keramické komínové vložky – Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1457-1 (73 4202) • Komíny – Keramické komínové vložky – Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 2419 (79 3802) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Příprava vzorků a kondicionování
• ČSN EN ISO 14088 (79 3885) • Usně – Chemické zkoušky – Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou
• ČSN EN ISO 20344 (83 2500) • Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi
• ČSN EN ISO 20345 (83 2501) • Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv
• ČSN EN ISO 28803 (83 3564) • Ergonomie fyzického prostředí – Použití mezinárodních norem na osoby se zvláštními požadavky
• ČSN EN 14961-6 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
• ČSN EN 15234-6 (83 8204) • Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliv – Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
• ČSN EN 15234-5 (83 8204) • Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliv – Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
• ČSN EN 15234-4 (83 8204) • Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliv – Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
• ČSN EN 15234-3 (83 8204) • Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliv – Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
• ČSN EN 15234-2 (83 8204) • Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliv – Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
• ČSN EN 16126 (83 8228) • Tuhá biopaliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
• ČSN EN 16127 (83 8229) • Tuhá biopaliva – Stanovení délky a průměru pelet
• ČSN EN 15567-1 (94 2403) • Sportovní a rekreační zařízení – Lanové dráhy – Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 15898 (96 1509) • Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice

Technické normy zrušené k 1. 9. 2012

• ČSN ISO 2959 (80 3018) • Textilie. Charakteristiky tkanin (platila od: únor 1994)
• ČSN ISO 1957 (80 4425) • Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny – Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky (platila od: březen 1998)
• ČSN EN 50176 (33 2037) • Automatická elektrostatická stříkací pracoviště pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot (platila od: srpen 1998)
• ČSN EN 50177 ed. 2 (33 2037) • Automatické elektrostatické stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot (platila od: květen 2007)
• ČSN 91 4640 (91 4640) • Nádržkové splachovače – Technické předpisy (platila od: září 1987)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina