archív aktualít rok 2012

Firmy podporia vyššie stravné zamestnancom

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP11Pre zvýšené náklady na stravu sa k 1. septembru 2012 upravujú tarify, ktoré súvisia s náhradami pri cestovaní pracovníkov na pracovné a služobné cesty.

Doteraz boli v platnosti výšky stravného:           zvýšili sa na nové náhrady:

5 – 12 hodín       3,80 €                                            + 0,20           4 €

12 – 18 hodín     5,70 €                                            + 0,30           6 €

nad 18 hodín      8,80 €                                            + 0,50           9,30 €

Znamená to, že pri účtovaní stravného sa postupuje podľa platného predpisu. Pri ceste vlakom, autobusom, lietadlom sa účtuje cena podľa cestovného dokladu. Pri použití súkromného dopravného prostriedku sa účtuje náhrada vo výške 0,183 € (platné od 1.1.2009) a kalkuluje sa s aktuálnou cenou pohonných hmôt.

Upravuje sa aj cena gastrolístkov. Zvyšujú sa o 0,15 €. Znamená to, že najlacnejší gastrolístok sa z hodnoty 2,85 € zvyšuje na 3 €.

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných a služobných cestách sú určené pre každú krajinu jednotlivo, podľa opatrenia č. 472/2011 (uverejnené v Z. z., čiastka 142).

Do krajín Eurozóny je celodenná (24 hodín) výška stravného určená na 45 € pre krajiny: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko.

Stravné v národných menách je určené pre pobyt v ČR 600 Kč, v Dánsku 380 DKK, v Nórsku 420 NOK, Švédsku 455 SKK, vo Veľkej Británii 36 ₤.

Výška stravného v ostatných krajinách Eurozóny je rozdielna podľa blízkosti: Poľsko 36 €, Cyprus 41 €, Grécko 42 €, Fínsko 50 €, Írsko a Island 53 €, Slovinsko, Litva a Lotyšsko 37 €, Malta 46 €, Španielsko a Kanárske ostrovy 43 €. Stravné pre cestu do Švajčiarska je 80 švajčiarskych frankov, do USA 60 $, do Izraela 66 $, Číny 53 $, Bieloruska 50 $, do Bulharska 35 €.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina