archív aktualít rok 2012

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene má 90 rokov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS_Zvolen_budovaVznikla 1. septembra 1922 ako Jednoročná štátna drevársko-piliarska škola v Liptovskom Hrádku. Za účelom kvalitnejšieho vyučovania vybudovali v roku 1926 vlastnú cvičnú pílu a od roku 1927 mala žiakov z celej ČSR. Charakter 4-ročného štúdia s maturitou získala v roku 1954.

Presunom centra spracovania dreva, lesníckych a drevárskych inštitúcií do Zvolena, vybudovaním kombinátu Bučina sa rozhodli školu z Liptovského Hrádku presťahovať pred polstoročím práve do Zvolena. Od 1. septembra 1962 sa na strojníckej priemyslovke začal vyučovať nový študijný odbor Piliarska a pridružená výroba. V školskom roku 1963/64 mala pre tento odbor 6 tried denného štúdia (178 žiakov) a 4 triedy večerného (135 žiakov). Preto hneď vedľa piliarskeho komplexu Bučina začali v roku 1965 (základný kameň položili 25.6.1965) s výstavbou nového areálu pre vyučovanie na mieru drevárskych závodov.

Počas pôsobenia vo Zvolene mala názov Stredná priemyselná škola drevárska, neskôr sa spojila so susedným SOU drevárskym vo Zvolene ako Združená stredná škola drevárska. Pri oslave 80. výročia školy (2002) mala 5 tisíc absolventov. V roku 2009 získava súčasný názov Stredná odborná škola drevárska. V jubilejnom školskom roku 2012/13 bude mať SOŠ drevárska 400 žiakov.

SOS_Zvolen_husleOd roku 1995 mala študijný odbor Výroba hudobných nástrojov, ako jediná škola na Slovensku. Po 17 rokoch maturovalo posledných 17 žiakov. Pre nezáujem o toto remeslo študijný odbor v júni 2012 zanikol.

Foto 1: Budova SOŠ drevárskej vo Zvolene je v prevádzke od roku 1968.

Foto 2: Jedna z posledných prezentácií huslí – výrobkov maturantov SOŠ drevárskej vo Zvolene na výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina