archív aktualít rok 2012

Liknavý postup pri schvaľovaní normy požiarnej bezpečnosti

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Poziar_drevostavby3Výrazné rozšírenie členskej základne Sekcie drevostavieb v rámci Zväzu spracovateľov dreva SR otvorilo priestor pre ofenzívne pôsobenie na presadenie oprávnených požiadaviek členských firiem. Percento podielu drevostavieb, nízkoenergetických a pasívnych domov v celkovom objeme stavebníctva sa v 1. polroku 2012 zvýšilo. Podnikateľské prostredie sa však zatiaľ nezlepšilo.

Podľa slov viceprezidenta ZSD SR a predsedu Sekcie drevostavieb Ing. Igora Kuzmu bol prísľub predstaviteľov HaZZ ukončiť proces revízie doterajšej normy v júni 2012. Zo Slovenského ústavu technickej normalizácie oznámili, že proces prípravy na schvaľovanie sa predĺžil a 1. návrh revidovanej normy predložia až v novembri 2012. Stavebné, realizačné a konštrukčné firmy pri výstavbe domov na báze dreva sa riadia normou STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb.  Momentálne je v procese revízie: Spoločné ustanovenieČasť 2. Stavebné konštrukcie.

Urýchleniu procesu schvaľovania malo byť modelované testovanie požiarnej odolnosti drevenej montovanej stavby z celostenových panelov na báze dreva v skúšobnej a certifikačnej inštitúcii FIRES, s.r.o. Batizovce. Na modelovanom spálení drevodomu (16. mája 2012) boli okrem stavebných firiem, dodávateľov drevených stavebných komponentov aj najvyšší predstavitelia vrcholových hasičských a bezpečnostných inštitúcií.

Foto: Modelovaný požiar drevostavby v Batizovciach: budova odolala 60 minút a nebola viac zničená ako murovaná stavba!

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina