archív aktualít rok 2012

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v júli 2012

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Indikator_dovery_jul_2012Indikátor dôvery v obchode (6,0) vzrástol v júli v porovnaní s júnom o 4,3 percentuálneho bodu (p.b.) najmä vplyvom optimistických hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie.
Súčasnú podnikateľskú situáciu hodnotí 84 % respondentov ako priaznivú resp. primeranú sezóne. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti vzrástlo saldo v porovnaní s júnom o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú v sektoroch maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a opravy motorových vozidiel. Z veľkostného hľadiska prevažujú kladné odpovede nad zápornými vo všetkých skupinách okrem firiem s 20 až 99 zamestnancami. Z územného hľadiska je viac pozitívnych hodnotení v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Úroveň zásob v júli vzrástla o 5 p.b. a 80 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 35 % respondentov a 56 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli po očistení od vplyvu sezónnosti vzrástlo o 17 p.b. na hodnotu 27. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a krajoch okrem Košického. Pri hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace sú respondenti značne optimistickí: saldo sa v tomto ukazovateli zvýšilo oproti júnu o 17 p.b. Priaznivé hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, veľkostných skupinách okrem firiem s 50 až 99 zamestnancami a krajoch okrem Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s júnom očakáva jej rast (saldo sa zvýšilo o 4 p.b. na hodnotu 13). Nových zamestnancov budú prijímať najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom, pohonnými hmotami a oprave motorových vozidiel. So znižovaním uvažujú v sektore predaja motorových vozidiel a maloobchode s ostatným tovarom. Z veľkostného hľadiska sa tvorba pracovných miest očakáva vo firmách s počtom zamestnancov 20 až 49 a 100 a viac. Z územného hľadiska možno očakávať zvyšovanie hlavne v Bratislavskom a Košickom kraji. Pracovné miesta budú rušiť najmä v Žilinskom a Nitrianskom kraji. Celkove s prijímaním nových zamestnancov počíta len 23 % respondentov.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast len 17 % respondentov, z toho 18 % očakáva rast výraznejší a takmer polovica (48 %) podobný ako v júni. Ceny budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov obchodu okrem maloobchodu s ostatným tovarom a motorovými vozidlami. Viac ako štyri pätiny (83 %) z oslovených predpokladá, že vývoj cien ostane nezmenený resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo v porovnaní s ostatným mesiacom zostalo nezmenené. Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (29 %), nízky dopyt (24 %) a legislatívu (15 %). Konkurenciu označili ako najvýraznejší obmedzujúci faktor respondenti všetkých sektorov okrem maloobchodu s ostatným tovarom a potravinami, nápojmi a tabakom. Problémy so zvyšovaním obratu nemá 16 % respondentov, čo je v porovnaní s júnom o 1 % viac.

Zdroj: SŠÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina