archív aktualít rok 2012

Nový projekt v rámci maďarsko-slovenskej spolupráce otvorený !!!

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konferencia_Sopron1

Lesnícke múzeum v Soproni (Maďarsko) 10. júla 2012 privítalo asi 50 účastníkov otváracej konferencie spoločného cezhraničného projektu s názvom ENVIFOR-WEB. Cieľom projektu je v digitálnej podobe dvojjazyčne publikovať čo najširšiemu okruhu odborníkov voľne prístupným spôsobom významné vedecké a odborné publikácie v oblasti environmentalistiky, baníctva, lesníctva a drevárstva za posledných 50 rokov a priblížiť tak výsledky vývoja a výskumu v daných oblastiach v Maďarsku a na Slovensku.

Otváracia  konferencia, ktorá sa konala dvojjazyčne, priblížila účastníkom ciele projektu a práce, ktoré už boli na projekte vykonané v priebehu prvých dvoch mesiacov trvania dvojročného projektu. Konferencie sa zúčastnili členovia oboch riešiteľských organizácii NymE-ERFARET University of West Hungary Knowledge Centre for Forest and Wood Utilization Non-profit Ltd, Sopron a Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, Bratislava. Ďalšími účastníkmi boli zástupcovia príslušných odborov, mimovládnych organizácií a odborná verejnosť.
Konferencia_Sopron2
Účastníkov privítal prorektor pre vedu a zahraničné záležitosti University of West Hungary  Dr. Nicholas Neményi. Vo svojej prezentácii zdôraznil, že dnes je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu susedných regiónov a taktiež výnimočnosť jednotlivca, ktorý bude hnacím motorom vedy a výskumu v Európe. Obsah a celkové ciele projektu predstavil Dr. Denes Varga, ako štatutárny zástupca vedúceho partnera projektu NymE-ERFARET. O význame Slovensko-maďarskej spolupráce v oblasti životného prostredia rozprával prof. Juraj Ladomerský, profesor na Technickej univerzite vo Zvolene. Vo svojej prezentácii načrtol závažné otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas riešenia projektu a možné oblasti spolupráce a v mene svojom ako aj environmentalistov zo Slovenska uvítal iniciatívu kooperujúcich inštitúcií.

Dr. Thomas Apoštol, koordinátor projektu, predstavil konkrétne aktivity projektu. Zmienil sa  o spôsobe výberu článkov, digitalizácii článkov a o metodike ich spracovania. Odbornú prednášku o „tradičných“ a digitálnych knižniciach pripravil Andras Molnár. Pri svojej prezentácii opísal pozadie pre inštaláciu elektronickej knižnice, softvérovú architektúru článkov a „meta-data“ proces odosielania a vyhľadávania článkov.
Konferencia_Sopron3
V popoludňajšej časti konferencie účastníci počas moderovanej diskusie za okrúhlym stolom dostali priestor vyjadriť svoj názor, pripomienky a návrhy k projektu plánovanej dvojjazyčnej digitálnej knižnice. Diskusia sa dotkla otázok týkajúcich sa hlavne spôsobu výberu článkov a trvalo udržateľného rozvoja dosiahnutých výstupov projektu. Na predložené otázky odpovedal projektový manažér slovenského cezhraničného partnera Ing. Stanislav Florek a štatutárny zástupca neziskovej organizácie Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Ing. Štefan Boháček, PhD., ktorý zároveň vyzdvihol potrebu výmeny a sprístupnenia odborných publikácií v čo najširšom meradle výskumníkom, pedagógom aj študentom v oboch krajinách.

Projekt HUSK/1001/2.5.2/0025 bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska a Slovenska 2007–2013 vo februári 2011. Partnership Agreement z EU bola podpísaná 21.12.2011. Riešenie projektu v dĺžke 24 mesiacov s podporou štátnych rozpočtov Maďarska a Slovenskej republiky začalo v máji 2012.  

Autor: Ing. Stanislav Florek

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina