archív aktualít rok 2012

Středoevropský stavební trh čeká další pokles

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavba_rodinne_domyPřes původně mírně optimistická očekávání bude rok 2012 dalším – v pořadí již sedmým – rokem poklesu maďarského stavebnictví. Klesají tržby, počet zakázek i vytížení kapacit stavebních firem. Vyplývá to z výsledků nejnovější Kvalitativní studie maďarského stavebnictví 2012, kterou každoročně vydává společnost CEEC Research.

Maďarské stavebnictví klesá bez přestání již od roku 2006. Minulý rok kleslo o 7,7 %. Před rokem stavební společnosti předpokládaly, že se trend letos změní a trh opět alespoň mírně, tj. o 2,1 %, poroste, aktuálně ale předpovídají celoroční pokles sektoru o 7,8 %. Hlavní příčinou je špatný stav ekonomiky a z toho vyplývající další pokles investic do stavebnictví. Ve výhledu na rok 2013 jsou maďarské stavební firmy jen velmi opatrné – desetina (10 % respondentů) nedokáže vývoj maďarského stavebnictví v příštím roce vůbec odhadnout a přibližně polovina (46 %) společností očekává další pokles sektoru, váženým průměrem by tak trh měl poklesnout o další 2,2 %.

Pro srovnání výsledky obdobných výzkumů realizovaných v první polovině roku 2012 v České republice, na Slovensku a v Polsku ukazují, že stavebníci jsou k výsledkům letošního roku skeptičtí ve všech středoevropských zemích. Nejpodobnější situace té maďarské je na českém trhu (odhad poklesu trhu o 7,5 %), polský trh by měl klesnout o 6,8 % a slovenský o 3,9 %. Pouze slovenské stavební firmy si slibují od roku 2013 stabilizaci sektoru a návrat k růstu (o 2,1 %), ostatní země se obávají, že pokles bude trvat dál (ČR pokles o 3,8 %, Polsko o 4,3 %).

Byrokracie je pro maďarské a potažmo i středoevropské stavbaře stále největším problémem vůbec. Jako omezení s největším negativním dopadem na své hospodářské výsledky podle závažnosti ji maďarské stavební firmy označují už třetím rokem po sobě. Jedná se jak o legislativní požadavky na stavební společnosti, tak i nesystematické a často se měnící chování nebo rozhodování státu, které znemožňuje stavebním společnostem dlouhodobější plánování svých kapacit. Druhým hlavním omezujícím faktorem je nedostatek financí k financování svých aktivit a třetím pak nedostatečná poptávka, a to jak ze soukromých, tak i veřejných zdrojů.

Také na Slovensku a v České republice je největším omezením pro rozvoj stavebních firem byrokracie ze strany státu. Druhým zásadním omezením je pro stavebníky z těchto zemí nedostatečná poptávka. Jen v Polsku je nejčastěji zmiňovaným problémem silná konkurence, byrokracie se ale drží na druhém místě.

Ve srovnání s rokem 2011 poklesl podíl firem, které jsou ochotny přijmout zakázku s nulovou nebo i zápornou marží. Aktuálně k takovému kroku přistupuje podle výsledků Kvalitativní studie maďarského stavebnictví 31 % respondentů (oproti 41 % v červnu 2011). Jednou z hlavních příčin této změny je skutečnost, že společnosti si uvědomily neudržitelnost takovéhoto chování. Firem, které již zakázku s nulovou nebo zápornou marží nepřijímají proto, že už si to nemohou dovolit, přibývá i na ostatních středoevropských trzích. Například českých společností je stále ochotna ji přijmout už jen třetina (30 %), v Polsku a na Slovensku je situace velmi podobná (34 % a 28 %).

Největší prioritou maďarských stavebních firem na příštích dvanáct měsíců je zvýšení efektivity fungování. Firmy v ostatních středoevropských zemích situaci vnímají naprosto shodně, také pro ně je zvyšování efektivity tak, aby minimalizovaly své náklady a zajistily si alespoň minimální marži, tím nejdůležitějším pro nadcházející rok.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina