archív aktualít rok 2012

Začína sa prejavovať nestabilita v spracovaní

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Zberovy_papierCelkové tržby firiem vo Zväze celulózovo-papierenského priemyslu SR sa v 1. štvrťroku 2012 medziročne zvýšili o 11 %, keď vzrástli takmer na 233 mil. €. Tržby z exportu sa zvýšili o 9 % na podiel 80 % z celkových tržieb. Zvýšené náklady na výrobu o 13 % sa prvý raz prejavili na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 10 %. Členské firmy zamestnávali 2830 pracovníkov s priemernou mesačnou mzdou 1186 €. Spracovali 633 tis. m³ drevnej hmoty.

Tradičný a jeden z dvoch najvýznamnejších slovenských zhodnocovateľov zberového papiera – SHP Harmanec, a.s. vyrobil vlani 40.500 ton papierenských výrobkov, spracoval 42.643 ton zberového papiera. Dosiahli tržby z predaja 57 mil. €, zamestnávajú 515 pracovníkov. Spracovaním tisíc ton zberového papiera ušetria cca 3 tisíc ton primárnej suroviny. Ročne ušetria 122.400 ton dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Predstavuje to 29 tisíc ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov rastúcich na ploche tisíc hektárov.

Z množstva 200 tisíc ton vyzbieraného starého papiera spotrebujú slovenské papierne 90 tisíc ton, hoci v minulosti spracovávali až 180 tisíc ton. ZCPP SR hľadá riešenia použitia prebytku zberového papiera. Jednou z možností je papier spáliť. V SR nie je zatiaľ žiadna firma, ktorá by vyrábala zo starého papiera palivo.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina