archív aktualít rok 2012

Přínosem je definování nových společenských potřeb

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prokopova_HelenaCelkem 29 sektorových rad v současné době pokrývá téměř všechny oblasti národního hospodářství. 
Odborníci zapojení do činnosti těchto platforem společně monitorují trh práce a identifikují vývojové trendy a změny, vyměňují si informace o potřebách sektoru zejména ve sféře rozvoje lidských zdrojů, aktivně podporují vzdělávání a rozvoj odborných dovedností, analyzují profesní a kvalifikační potřeby v daném sektoru, navrhují strukturu kvalifikací a vytvářejí hodnoticí standardy jednotlivých kvalifikací.

Na otázky Hospodářských novin odpovídala předsedkyně Sektorové rady pro dřevozpracující a papírenský průmysl, tajemník a cechmistr Cechu čalouníků a dekoratérů Ing. Helena Prokopová.

Jak se podle vás vyvíjí situace na trhu práce a jaký to má vliv na vaši organizaci?

Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl zastřešuje velmi širokou oblast zpracování dřeva, přičemž každý obor má svá specifika přesahující rozsah tohoto článku. 
Na oboru, který každý člověk osobně zná – nábytkářství – se pokusím otázku zodpovědět. 
Cech čalouníků a dekoratérů sleduje pečlivě situaci na trhu, a to nejen u svých členů. 
Prvotním problémem na trhu práce se v uplynulých letech stal příliv velmi levného nábytku na český trh, domněnka zákazníků, že levný nábytek uspokojí jejich potřeby, a snížení nákupu českého kvalitního nábytku. Vznikla neschopnost českých podniků konkurovat velmi laciným výrobkům českým nábytkem vyráběným z kvalitních materiálů kvalifikovanými pracovníky. 
Snaha některých českých podniků laciným výrobkům konkurovat vedla k jejich zániku a kvalifikovaní pracovníci končili na Úřadu práce nebo nacházeli uplatnění v jiných oborech mimo nábytkářskou výrobu. 
Likvidací velkých výrobců nábytku se snížil požadavek na výchovu nových pracovníků a ke snížení počtu škol otevírajících odborné učební obory. 
V současné době si již mnoho zákazníků uvědomuje, že levný nábytek neuspokojí jejich potřeby, a noví výrobci nábytku, zejména čalouněného, nyní pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků znalých jak soudobých, tak klasických materiálů a technologií. 
Důležitost kvalitního nábytku pro život každého člověka od narození až po nejvyšší věk je neoddiskutovatelná. Nábytek potřebuje každý a čalouněný sedací a lehací nábytek je v přímém kontaktu s tělem uživatele a ovlivňuje přímo jeho zdravotní stav.

Calounicka_vyrobaCo vás vedlo k rozhodnutí podílet se na tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a jak vám tyto systémy v praxi pomohou?

Výše uvedená potřeba kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních navrhování, výroby a prodeje nás vedla v první etapě k iniciování a založení Sektorové rady pro nábytkářský průmysl a následně v další etapě k přihlášení se k rozšířenému okruhu oborů. 
V závislosti na celospolečenských potřebách vznikají nové odborné potřeby současných povolání a vznikají také povolání nová, která je třeba do NSP a NSK zařazovat. Je nutné definovat potřebné kompetence pro nové odborné potřeby a pro nová povolání. 
V praxi lze očekávat, že zejména v přímých službách (opravy nábytku, oken, dveří, hudebních nástrojů apod., montáže oken, dveří, nábytku, aj.) budou firmy a zákazníci požadovat prokazování kvalifikace, a tedy využívání NSK. Postupně lze předpokládat, při delším aktivním životě, chuť řady lidí změnit své zaměření a udělat si novou kvalifikaci právě prostřednictvím profesních kvalifikací v rámci NSK.

V čem vidíte hlavní přínos činnosti vaší sektorové rady a co vnímáte jako největší překážku?

Přínosem je definování nových společenských potřeb, což už bylo popsáno výše, a dále ovlivnění výuky na odborných školách všech stupňů. 
Největší překážkou je obtížnost získávání širokého okruhu spolupracovníků, neboť ti kvalitní jsou přetíženi přímou aktivitou ve firmách, a dále malá informovanost zájemců o změny svého odborného zaměření i firem, které by měly celý vznikající systém využívat.

Zdroj: HN

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina