archív aktualít rok 2012

KORYNA míří do konkurzu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

KorynaVe středu 13.6. zaslala společnost KORNAB (dříve KORYNA nábytek, a.s.) prostřednictvím svého právního zástupce Krajskému soudu v Brně zpětvzetí svého návrhu na způsob řešení úpadku reorganizací. Současně navrhla na svůj majetek prohlásit konkurz.

Původní návrh, aby soud věřitelům na schůzi věřitelů (která byla svolána na pátek 15.6.) předložil návrh na řešení úpadku reorganizací, nikoli konkurzem, společnost podala 5.3. Svůj návrh odůvodnila zájmem na zachování výrobních programů a na přijetí takových opatření, jimiž by bylo dosaženo zefektivnění stávající výroby při zachování provozu podniku a udržení zaměstnanosti.

Restrukturalizace pohledávek měla podle vyjádření insolvenčního správce spočívat v prominutí části dluhů nebo v jejich odkladu. Firma rovněž zvažovala fúzi s jinou osobou nebo prodej podniku případně jeho části. Předpokládala, že tímto způsobem zajistí věřitelům vyšší míru uspokojení pohledávek, než jaká by byla dosažena v případě konkurzu.

Teď je ale vše jinak. Věřitelé společnosti na schůzi věřitelů vyslovili souhlas s návrhem insolvenčního správce Jaroslava Svobody na uvalení konkurzu. Odůvodnil ho tím, že se firmě nepodařilo předjednat podmínky fúze a případného zvýšení kapitálu. Původně navrhovaná reorganizace se tak ukázala jako nereálná. Krajský soud má nyní lhůtu 30 dnů, aby konkurz potvrdil. Vzhledem k tomu, že návrh podal sám dlužník a ze strany věřitelů jiný návrh nepadl, soud jinou možnost ani nemá.

V jednací síni se v pátek sešli věřitelé, jejichž pohledávky činí cca 147 milionů Kč, což je 66 % celkového dluhu společnosti. Byla zvolena konkurzní komise složená ze tří největších věřitelů. Ta rozhodne o tom, v jaké míře budou pohledávky věřitelů uspokojeny. Vyplácet se budou z prostředků získaných z prodeje majetku.

Do insolvenčního řízení podalo přihlášku pohledávky 284 věřitelů. Celková výše přihlášených pohledávek činí cca 227,5 mil. Kč.

Související články:

KORYNA změnila název a přiznala dluh 234 milionů

Zachrání nový majitel tonoucí Korynu nebo zkrátí její agónii?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina