archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 06/2012

• ČSN ISO 2296 (22 2910) • Pilové kotouče s jemnými a hrubými zuby – Metrické řady
• ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou (změna Z1)
• ČSN EN 60079-11 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“
• ČSN EN 60079-11:2007 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“ (změna Z1)
• ČSN EN 60079-27 ed. 2:2009 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO) (změna Z1)
• ČSN EN 61241-11:2007 (33 2335) • Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností „iD“ (změna Z1)
• ČSN EN 60695-7-2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 7-2: Toxicita zplodin hoření – Přehled a významnost zkušebních metod
• ČSN EN 60695-7-3 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 7-3: Toxicita zplodin hoření – Použití a interpretace výsledků zkoušek
• ČSN EN 62442-1 (36 0515) • Energetická náročnost ovládacích zařízení – Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky – Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost
• ČSN EN 60704-2-10 ed. 2 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace
• ČSN EN 60704-2-10:2005 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-40 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače (změna A13)
• ČSN EN 60335-2-44 ed. 2:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-66 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-45 ed. 2:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-16 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-51 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody (změna A2)
• ČSN EN 60335-2-81 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože (změna A2)
• ČSN EN 60745-2-4 ed. 2:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (změna A11)
• ČSN EN 61029-2-5:2003 (36 1580) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily (změna Z1)
• ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily
• ČSN EN 61386-25 (37 0000) • Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 25: Zvláštní požadavky – Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek
• ČSN EN ISO 1043-2 (64 0002) • Plasty – Značky a zkratky – Část 2: Plniva a výztužné materiály
• ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) • Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
• ČSN EN ISO 25762 (64 0415) • Plasty – Návod pro hodnocení požárních charakteristik a chování vlákny vyztužených polymerních kompozitů při požáru
• ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (64 6425) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 7: Směrnice pro posuzování shody
• ČSN EN ISO 2431 (67 3013) • Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
• ČSN EN ISO 7783 (67 3093) • Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda
• ČSN EN 1096-1 (70 1030) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 1: Definice a klasifikace
• ČSN EN 1096-2 (70 1030) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S
• ČSN EN 1096-3 (70 1030) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D
• ČSN EN 1863-1 (70 1042) • Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 13024-1 (70 1580) • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN ISO 15927-5:2005 (73 0315) • Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor (změna A1)
• ČSN P CEN/TS 1187 (73 0867) • Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
• ČSN EN 15232 (73 8532) • Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov
• ČSN EN 16055 (79 1120) • Usně – Surové kůže a kožky z hovězího dobytka – Popis, provedení a konzervace
• ČSN EN ISO 9092 (80 0002) • Textilie – Netkané textilie – Definice
• ČSN EN ISO 105-B10 (80 0175) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B10: Umělá povětrnost –Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky
• ČSN EN 207:2010 (83 2451) • Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru) (oprava 1)
• ČSN EN 12254:2010 (83 2491) • Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními – Bezpečnostní požadavky a zkoušení (oprava 1)
• ČSN EN 13861 (83 3504) • Bezpečnost strojních zařízení – Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení
• ČSN EN ISO 26800 (83 3512) • Ergonomie – Obecný přístup, zásady a pojmy
• ČSN EN 15359 (83 8302) • Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídící znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina