archív aktualít rok 2012

„Kurzarbeit“ by v ČR přece jen mohl být zaveden

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP1Svazu průmyslu a dopravy ČR se po intenzivních jednáních s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem a s vysokými představiteli resortu podařilo odstranit hlavní překážku pro zavedení opatření na podporu udržení zaměstnanosti v období hospodářských potíží firem (tzv. kurzarbeit), kterou je jejich financování.

Až dosud byla otázka finanční zátěže pro státní rozpočet, který MPSV odhadlo při opakování krize z roku 2009 na 1 – 6,22 miliardy Kč, důvodem odmítání zavedení těchto opatření. Nyní se situace změnila, neboť MPSV souhlasí s návrhem zaměstnavatelů, aby pro financování „opatření“ byly využity prostředky z evropského sociálního fondu.

Jednalo by se o kombinaci tzv. příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, a to v případě určitého propadu výroby, snížení zakázek zaměstnavatele v rozmezí 20 – 60 %, přechodných potíží v období 6 až maximálně 12 měsíců. Model by byl analogií již dřívějších projektů typu „Vzdělávejte se“, „Vzdělávejte se pro růst“ či „Školení je šance“.

Základní požadavek zaměstnavatelů byl, aby vzdělávání v době „nezaměstnanosti“ jednoznačně směřovalo k prohloubení praktických znalostí a dovedností zaměstnanců, napomohlo k rozšíření jejich vědomostí v příbuzných a navazujících výrobních činnostech.

„Opatření na podporu udržení zaměstnanosti považujeme za jednu z možností, jak bezprostředně a konkrétně pomoci podnikům v době zhoršené ekonomické situace. Máme proto eminentní zájem, aby jednání došla do cílové rovinky až k právní úpravě,“ uvedl Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V současné době se pracuje na návrhu konkrétního věcného řešení a jeho sladění s projektovými pravidly. Obrysy konkrétního návrhu by měly být předloženy na stůl k další diskusi v první polovině června. Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje, aby opatření nabyla účinnost k 1. září letošního roku. S jejich přijetím již dříve souhlasili v rámci tripartitního jednání vedle zaměstnavatelů i odbory s tím, že se státu peníze vrátí – ušetří na podporách v nezaměstnanosti a zaměstnaní budou i nadále přispívat do státní kasy.

Zdroj: BusinessInfo

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina