archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

 

Nové technické normy vydané v období 05/2012

• ČSN EN 13618 (13 7194) • Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody – Funkční požadavky a zkušební postupy
• ČSN EN 13126-3 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování
• ČSN EN 13126-5 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání)
• ČSN EN 13126-1 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování
• ČSN EN 13126-2 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 2: Okenní klika – půloliva
• ČSN EN ISO 11148-1 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje
• ČSN EN ISO 11148-2 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Řezací a lemovací nářadí
• ČSN EN ISO 11148-5 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 5: Příklepové vrtačky
• ČSN EN ISO 11148-8 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky
• ČSN EN ISO 11148-9 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem
• ČSN EN ISO 11148-10 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 10: Nářadí na lisování
• ČSN EN ISO 11148-11 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 11: Prorážeče a nůžky
• ČSN EN 1459+A3 (26 8804) • Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
• ČSN EN 50130-5 ed. 2 (33 4590) • Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí
• ČSN EN 50130-5:2001 (33 4590) • Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí (změna Z1)
• ČSN EN 60695-6-2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 6-2: Ztemnění kouřem – Přehled a významnost zkušebních metod
• ČSN EN 60068-3-1 (34 5791) • Zkoušení vlivů prostředí – Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod – Zkoušky chladem a suchým teplem
• ČSN EN 62271-102:2003 (35 4210) • Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu (změna A1)
• ČSN EN 60061-4 + A1:1997 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 4: Směrnice a všeobecné informace (změna A14)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z35)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z34)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z36)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z35)
• ČSN EN 60929 ed. 4:2011 (36 0596) • Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám – Požadavky na provedení (oprava 1)
• ČSN EN 60925:1995 (36 0598) • Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování – Základní požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky (oprava 2)
• ČSN EN 152 (49 0661) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva – Laboratorní metoda
• ČSN EN 14272 (49 2408) • Překližované desky – Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti
• ČSN EN 31 (72 4842) • Umyvadla – Připojovací rozměry
• ČSN EN 33 (72 4844) • Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry
• ČSN 73 0540-2:2011 (73 0540) • Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (změna Z1)
• ČSN 73 0810:2009 (73 0810) • Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (změna Z1)
• ČSN 73 0845 (73 0845) • Požární bezpečnost staveb – Sklady
• ČSN EN 15882-1 (73 0856) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
• ČSN EN 15978 (73 0902) • Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda
• ČSN 74 4505 (74 4505) • Podlahy – Společná ustanovení
• ČSN EN ISO 5404 (79 3807) • Usně – Fyzikální metody zkoušení – Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě
• ČSN EN ISO 5403-1 (79 3813) • Usně – Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě – Část 1: Opakované lineární stlačování (v penetrometru)
• ČSN EN ISO 5403-2 (79 3813) • Usně – Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě – Část 2: Opakované úhlové stlačování (v přístroji typu Maeser)
• ČSN EN ISO 17186 (79 3815) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení tloušťky povrchové úpravy
• ČSN EN ISO 17235 (79 3816) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení měkkosti
• ČSN EN ISO 3376 (79 3820) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení pevnosti v tahu a prodloužení
• ČSN EN ISO 14087 (79 3825) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení ohybové síly
• ČSN EN ISO 3377-1 (79 3829) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení pevnosti v dalším trhání – Část 1: Jednostranné trhání
• ČSN EN ISO 5402-1 (79 3855) • Usně – Stanovení ohybové odolnosti – Část 1: Flexometrická metoda
• ČSN EN 15150 (83 8218) • Tuhá biopaliva – Stanovení hustoty částice
• ČSN EN 15939 (91 1043) • Nábytkové kování – Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu
• ČSN EN 71-8 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

Technické normy zrušené k 1. 6. 2012

• ČSN 33 2000-4-481 (33 2000) • Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů (platila od: březen 1997)
• ČSN CLC/TS 50131-4 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 4: Výstražná zařízení (platila od: leden 2008)
• ČSN EN 60068-2-27 (34 5791) • Základní zkoušky vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Údery (platila od: prosinec 1995)
• ČSN EN 60068-2-29 (34 5791) • Základní zkoušky vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eb a návod: Rázy (platila od: prosinec 1995)
• ČSN EN 60745-2-20 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily (platila od: září 2004)
• ČSN EN 60745-2-4 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (platila od: únor 2004)
• ČSN EN 60745-2-8 (36 1575) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče (platila od: únor 2004)
• ČSN EN 50174-1 (36 9071) • Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality (platila od: srpen 2001)
• ČSN EN 50174-2 (36 9071) • Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách (platila od: prosinec 2002)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina