archív aktualít rok 2012

Nový rektor Technickej univerzity vo Zvolene

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rektor_TUTechnická univerzita vo Zvolene vychováva vysokoškolských odborníkov pre lesné a drevárske hospodárstvo už 60 rokov. Pôvodná Vysoká škola lesnícka a drevárska tu vznikla v roku 1952. Názov Technická univerzita vo Zvolene má od roku 1992. Novým rektorom TU je od 18.2.2012 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. je rodákom z Partizánskeho. Štúdium na VŠLD absolvoval v roku 1987. Do roku 1989 pôsobil na Správe Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici. Vrátil sa na VŠLD ako odborný asistent na LF. V roku 1994 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, v roku 2002 bol habilitovaný na docenta a v roku 2005 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora. Pôsobil ako prodekan na Lesníckej fakulte (2001 – 7), v roku 2007 bol zvolený za dekana LF. S účinnosťou od 18.2.2012 ho prezident republiky vymenoval za rektora Technickej univerzity vo Zvolene na 4-ročné funkčné obdobie.

 

Vo funkcii rektora doteraz pôsobili:

 • Prof. JUDr. Dr. Ing. František Papánek                1952 – 55
 • Prof. Ing. Víťazoslav Sprock                                1955 – 62
 • Doc. Ing. Elígius Hromada, CSc.                         1962 – 65
 • Prof. Ing. Pavol Višňovský                                   1965 – 69
 • Prof. Ing. František Setnička                               1969 – 71
 • Akademik Prof. Ing. Adolf Priesol, Dr.Sc.              1971 – 90
 • Doc. Ing. Vilém Štefka, CSc.                               1990 – 94
 • Prof. Ing. Štefan Šmelko, Dr.Sc.                           1994
 • Prof. RNDr. Milan Marčok, CSc.                           1995 – 2001
 • Prof. Ing. Mikuláš Šupín, PhD.                              2001 – 04
 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc.                                    2004 – 12
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina