archív aktualít rok 2012

SDP ČR nesouhlasí se současnou lesnickou politikou

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SDP-logoSpolečenstvo dřevozpracujících podniků v České republice (SDP) vydalo před týdnem (11.4.2012) tiskovou zprávu upřesňující některé mediální výstupy z Kulatého stolu svolaného na Ministerstvu zemědělství (MZe) dne 15.3.2012 k problémům lesnické politiky. SDP podle své místopředsedkyně a tiskové mluvčí Zdeňky Besedové jako přímý účastník tohoto jednání, věnovaného otázkám lesnictví a obchodní politice a.s. Lesy České republiky (LČR), zásadně odmítá některá zavádějící tvrzení ze strany MZe a LČR.

„Zástupce našeho sdružení na zmíněném jednání vyslovil zcela jasný nesouhlas s tvrzením, že navýšení objemu aukcí ‚na stojato‘ bude řešit zdroje suroviny pro drobné zpracovatele,“ uvádí v tiskové zprávě Z. Besedová s tím, že SDP naopak souhlasí se zásadním omezením (i zrušením) prodeje 20 % vysoutěženého dřeva přes komoditní burzu. Zmíněných 20 % dřeva má zajistit přístup regionálním zpracovatelům ke dříví. Toto je ale podle SDP možné pouze přímým prodejem LČR v regionech (např. způsobem Šumavského národního parku), případně jinou formou.

Les_nastojatoJak SDP dále uvádí, převedení části dřeva z 20% kvóty na aukce „na stojato“ v žádném případě negarantuje, že dřevo bude prodáno v regionech lokálním zpracovatelům, ani to, že ho vysoutěží menší lesnické firmy, které by ho mohly dále prodat. Dnes už stovky zrušených pracovních míst v dřevozpracujícím průmyslu v industriálně slabých regionech jdou zcela jasně na vrub nekoncepční obchodní politiky LČR a potažmo i na vrub jeho zakladateli, MZe.

„Proto považujeme za nutné uvést, že i přes nesouhlas zástupců menších a středních dřevozpracujících podniků se způsobem a formou takzvaného ‚pokrytí potřeb regionálních zpracovatelů‘ navýšením aukcí ‚na stojato‘, LČR v konečném důsledku prosazují pouze svůj záměr a na ostatní není brán zřetel. Proto opakovaně žádáme MZe a LČR, aby se konečně začali řídit usnesením vlády č.1221/2008 a zajistili reálně dostatečný přísun dřeva do regionů,“ zdůrazňuje v závěru tiskové zprávy místopředsedkyně SDP Z. Besedová.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina