archív aktualít rok 2012

Seminář pro podnikatele ve stavebně truhlářské výrobě se uskutečnil v Brně

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Seminar_okna_dvereStřední průmyslová škola Hranice (studijní obor nábytkářská a dřevařská výroba) uspořádala ve dnech 2. – 3. 2. 2012 ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně v pořadí již XI. ročník mezinárodního odborného semináře „DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, SCHODY 2012“. Akce se uskutečnila na půdě Mendelovy univerzity v Brně a byla určena podnikatelům, projektantům, architektům, výrobcům, stavebním firmám, investorům, učitelům a dalším odborníkům se zájmem o danou problematiku. Během dvou dnů odborných prezentací se představilo na 25 přednášejících z vysokých škol a odborných zkušeben, výrobců strojního zařízení a dodavatelů technologií i materiálů.

Rozmanitost přednášek byla velmi rozsáhlá a nejvíce časového prostoru zaujímaly oblasti: správné zabudování oken a dveří do stavby dle ČSN, nové předpisy tepelné ochrany budov, možnosti obráběcích center na výrobu oken a dveří, zkoušení výrobků a nové trendy povrchové úpravy oken a dveří. Ve vestibulu přednáškového pavilonu školy byl vytvořen prostor pro malý veletrh, kde probíhaly prezentace obchodních firem a vystavovaly se nové technologie, nástroje, materiály i výrobky, které účelně dotvářely atmosféru odborného semináře.

Z uvedeného ročníku je patrné, že zájem o seminář se nezměnil, i když došlo k jeho přesunutí do Brna. Navštívilo ho na 180 účastníků z celé České republiky i ze Slovenska. Na úvod semináře se představil odborný garant celého setkání děkan lesnické a dřevařské fakulty Doc. Ing. Petr Horáček.

Cílem setkání bylo také podpořit význam zpracování dřeva jako sympatické ekologické suroviny a poukázat na jeho příznivé vlastnosti při výrobě stavebně truhlářských výrobků, které značně ovlivňují naše životní prostředí. Nedílnou součástí byla i výměna kontaktů a zkušeností spolupracujících výrobních a obchodních firem i školních a zkušebních institucí. Seminář tak napomáhá k navazování spolupráce s odbornou praxí a vysokými školami.

Sborník přednášek odborného semináře, případně CD s obsahem přednášek všech předcházejících ročníků je k dispozici na studijním oboru nábytkářská a dřevařská výroba.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina