archív aktualít rok 2012

Pripravujú témy odborných konferencií

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_NBMedzinárodný veľtrh Nábytok a bývanie 2012 v Nitre v termíne od 13. do 18. marca 2012 bude opäť najväčšou prehliadkou nábytku a trendov v strednej a východnej Európe. Odborné konferencie umožňujú každoročne výmenu skúseností odborníkov z oblasti dizajnu a konštrukcie nábytku, tvorby životného prostredia, nadväzovania kontaktov. Prednášky budú doplnené o prezentácie firiem.

Účasť je bezplatná pre odborníkov z výroby, dizajnérov, konštruktérov nábytku, obchodníkov s nábytkom, študentov. Podrobný program uverejníme tesne pred otvorením veľtrhu.

Predbežný program odborných konferencií:

„Nábytok a jeho trendy“

Odborná konferencia zameraná na nové trendy vo výrobe nábytku, využitie nových technológií, výpočtovej techniky v tvorbe a konštrukcii nábytku pre zdravé bývanie sa uskutoční 14. marca 2012 s programom:

1. Súčasná situácia vo výrobe nábytku na Slovensku a prognózy jeho rozvoja – Ing. Lívia Beňová, Ministerstvo hospodárstva SR

2. Novinky z veľtrhov nábytku 2011 a 2012 – Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., Mendelova univerzita Brno, ČR

3. Súčasný interiérový dizajn v SR – realizácie, trendy, tvorcovia – Ing. arch. Ľubica Fábri, ARCHA, Bratislava

4. Sociálne aspekty súčasného dizajnu nábytku – Karel Kobosil, bývalé Design centrum, ČR

„Byt pre zdravé bývanie“

Témy odbornej konferencie 15. marca 2012 budú zamerané na riešenie rozmiestnenia nábytku v byte. Program:

1. Kvalita a krása dreva v byte, prednosti prírodných materiálov – Prof. Ing. Ivan Petelen, Fakulta architektúry STU, Bratislava

2. Nábytok pre zdravé bývanie, jeho funkcie a vzhľad – Ing. Helena Prokopová, Brno, ČR

3. Design súčasnej detskej izby pre predškoláka, školáka a študenta – Akad. soch. René Baďura, TU Zvolen, Katedra Dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov

4. Design detského nábytku, prepojenie na výrobnú dokumentáciu a výrobu pomocou informačných a grafických technológií – Ing. Milan Špinar, ŠPINAR – Software, s.r.o., Brno, ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina