archív aktualít rok 2012

Náhrady za cestovné a stravné sa v SR nemenia

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cestovne_nahradyPodľa slovenských predpisov sa každoročne k 1. januáru upravujú tarify, ktoré súvisia s náhradami pri cestovaní pracovníkov na pracovné a služobné cesty.

Od 1.1.2012 zostáva v platnosti vlaňajšia výška stravného:
5 – 12 hodín             3,80 €
12 – 18 hodín           5,70 €
nad 18 hodín            8,80 €

Znamená to, že pri účtovaní stravného sa postupuje podľa predpisu platného od 1.1.2011 č. 533/2010 (uverejnený v Z. z., čiastka 195). Pri ceste vlakom, autobusom, lietadlom sa účtuje cena podľa cestovného dokladu. Pri použití súkromného dopravného prostriedku sa účtuje náhrada vo výške 0,183 € (platné od 1.1.2009) a kalkuluje sa s aktuálnou cenou pohonných hmôt.

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných a služobných cestách sú určené pre každú krajinu jednotlivo, podľa opatrenia č. 472/2011 (uverejnené v Z. z., čiastka 142).

Do krajín Eurozóny je denná výška stravného určená na 45 €: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko. Stravné v národných menách je určené pre pobyt v ČR 600 Kč, v Dánsku 380 DKK, v Nórsku 420 NOK, Švédsku 455 SKK, vo Veľkej Británii 36 ₤. Výška stravného v ostatných krajinách Eurozóny je rozdielna podľa blízkosti: Poľsko 36 €, Cyprus 41 €, Grécko 42 €, Fínsko 50 €, Írsko a Island 53 €, Slovinsko, Litva a Lotyšsko 37 €, Malta 46 €, Španielsko a Kanárske ostrovy 43 €. Stravné pre Švajčiarsko je 80 švajčiarskych frankov, do USA 60 $, do Izraela 66 $, Číny 53 $, Bieloruska 50 $, do Bulharska 35 €. Sadzby pre ostatné krajiny sú určené v uvedenom opatrení.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina