archív aktualít rok 2012

Pokles záujmu o remeslá

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

RemeslaSituácia na Slovensku je iná ako v ostatných krajinách EÚ. Alarmujúci je pokles záujmu o remeslá, čo môže v budúcnosti ohroziť sebestačnosť slovenskej ekonomiky. Pritom stratégia Európa 2020 vidí východiská práve v rozvoji remesiel a drobnej výroby. Kritizovali to aj delegáti 18 živnostenských spoločenstiev a cechov v SR na 20. Sneme Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ). Tvoria významnú organizáciu živnostníkov, malých a stredných podnikateľov.

Slovensko doteraz nevyužilo svoj potenciál pre rozvoj ekonomiky, ktorý malí podnikatelia a živnostníci predstavujú. Keby spoločnosť viac investovala do tejto podnikateľskej vrstvy, reálne by mohla zabezpečiť vyššiu tvorbu pracovných miest a trvalo udržateľný rozvoj. Žiadna vláda a ďalšie orgány SR nedokázali za 21 rokov podporiť silnú strednú podnikateľskú vrstvu.

Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik konštatoval: „Štruktúra podnikov sa uberá iným smerov ako v iných ekonomikách: máme 0,5 % veľkých podnikov, 2,5 % stredných podnikov, 17 % malých podnikov, 80 % mikropodnikov (do 9 zamestnancov) – no väčšinou iba s 1 zamestnancom.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina