archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 01/2012

ČSN EN 15254-4+A1 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny –Část 4: Zasklené konstrukce

ČSN EN 912 (73 2860) • Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

ČSN EN 1627 (74 6001) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1628 (74 6002) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

ČSN EN 1629 (74 6003) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

ČSN EN 1630 (74 6004) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

ČSN EN 13050 (74 7205) • Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou

ČSN EN 16014 (91 1042) • Nábytkové kování – Pevnost a trvanlivost uzamykacích mechanismů

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné potřebné normy objednat

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina