technológie

Pro kontrolu rozměrů, otvorů, roztečí aj. v zakázkové i průmyslové výrobě

Technologie_Kontrola
Měřicí stůl s ručním vedením hlavy. Foto: Radomír Čapka
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kvalitní výrobek = spokojený zákazník = spokojený výrobce. Tuto „rovnici“ známe všichni. Kvalitní výrobek je takový výrobek, u kterého si zákazník nemá na co stěžovat. Na cestě k tomuto stavu, jak víme, hraje velmi důležitou roli kontrola. A to na všech úrovních: vstupní, průběžná/mezioperační a výstupní. Úspěšnost kontroly je z velké části závislá na lidském faktoru, respektive na lidské omylnosti. Čím méně je lidský faktor do kontroly zapojen, tím vyšší je pravděpodobnost její úspěšnosti. Jinými slovy, vyšší úspěšnosti kontroly docílíme zapojením automatizovaných procesů.

Kontaktní…

V praxi se často zapomíná především na kontroly mezioperační. V nábytkářské výrobě se jedná například o kontrolu přesnosti vrtání a frézování montážních a spojovacích otvorů v plošných dílcích. V případě, kdy zákazníkovi dodáváme hotový smontovaný výrobek, tyto nedostatky v podobě nepřesně umístěných nebo chybějících otvorů zachytíme v okamžiku montáže, tedy ještě před expedicí. To je ten lepší případ. Horší případ je, když chybu objeví až zákazník při montáži výrobku dodaného v nesmontovaném stavu. Těmto problémům můžeme ve výrobě předejít důslednou kontrolou s využitím speciálních technologií.

Pro rychlé a přesné kontrolní měření plošných dílců (délka, šířka, tloušťka, úhly, průměry, hloubky a rozteče otvorů atd.) je určen např. měřicí stůl DesQ II.

Vhodný je pro namátkové kontroly a seřizování strojů, kontrolu výrobní dokumentace nebo dílců odebíraných/dodávaných formou subdodávky.

Zařízení se skládá ze šikmo uloženého stolu pro umístění měřeného dílce, posuvného portálu (v ose X) s posuvným vozíkem (v ose Y) a k němu přichycené revolverové hlavy pro různé měřicí adaptéry pro snadnou kontrolu celkových i dílčích rozměrů dílce, polohy, průměrů, hloubky a roztečí vrtaných otvorů atd. Hlava je vybavena ručním madlem s indikačním tlačítkem pro označení zaměřené pozice. Madlo slouží k ručnímu vedení hlavy, přičemž tlačítko se ovládá palcem téže ruky. V okamžiku, kdy měřicí sondu umístíme na kontrolovaný otvor nebo bod, zmáčkneme tlačítko a tím odešleme informaci do počítače. Tyto informace jsou zpracovávány softwarem s jednoduchým intuitivním ovládáním přes dotykovou obrazovku. Výsledky měření lze uložit formou PDF dokumentu (výkresu) nebo do SQL databáze.

Maximální rozsah měření v ose X je 2 500 mm, v ose Y 1 000 mm, a to s přesností na 0,1 mm. Maximální zdvih v ose Z je 65 mm.

Názorné video:

…nebo bezkontaktní

Sofistikovanější alternativou výše popsaného kontaktního měřicího systému je automatický bezkontaktní měřicí stůl Opto-DesQ Vmax určený pro bezkontaktní měření všech geometrických rozměrů v průmyslové výrobě. Na rozdíl od předchozího zařízení je tento měřicí stůl vodorovný a tak trochu připomíná laserovou gravírku nebo CNC frézku. Pracovní hlava, pohybující se nad plochou stolu pomocí portálu v ose X a Y je vybavena kamerovým systémem, který ve spolupráci se speciálním softwarem rozpoznává obraz poskytující vysoce přesné výsledky měření. Rychle detekuje, zda se prvek nachází v zadané toleranci či nikoli.

Rozsah měření v ose X je 2 750 mm, v ose Y 1 250 mm a maximální zdvih v ose Z je 85 mm.

Vytvoření měřicího programu je možné formou importu souborů DXF (2D, odpovídající měřítku, žádné řezy), to znamená stejných souborů, s nimiž pracují CNC vrtací a frézovací centra (např. HOMAG, Biesse, Hüttenhölscher aj.). Možný je také import z CAD/CAM softwaru (postprocesor).

Výsledkem měření je porovnání cílových/skutečných hodnot s ohledem na tolerance s barevným zobrazením výsledku (OK / NOK), přehledné zobrazení chyb v tabulkové formě, označení chybných poloh v grafickém zobrazení obrobku pro snadnou lokalizaci závad.

Názorné video:

Foto: autor a archiv výrobce

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina