aktuality ekonomika

Ekonomické okienko – 26.01.2024 – SK

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Čerpanie eurofondov bolo najvyššie od vstupu do EÚ.  Slovensko v minulom roku využilo z prostriedkov EÚ v rámci dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 vyše 3,5 mld. €. Od vstupu krajiny do EÚ v roku 2004 je to historicky najvyššie ročné čerpanie európskych fondov. Z celkového záväzku 14,5 mld. € boli k 31. decembru 2023 schválené prostriedky vo výške 13,11 mld. €. (Zdroj: SITA)

Priemerná výška dávky v nezamestnanosti vzrástla. Priemerná výška dávky v nezamestnanosti, ktorú ľuďom bez práce vypláca Sociálna poisťovňa, za tri roky stúpla o viac ako štvrtinu. Priemerná suma dávky v novembri minulého roka dosiahla 598 €, kým v novembri 2020 to bolo 468 €. Dávku v nezamestnanosti na Slovensku dostalo v novembri vlaňajška 36,6 tisíca osôb. (Zdroj: Trend)

Nezamestnanosť na Slovensku koncom roka stúpla. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v decembri minulého roka medzimesačne zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu na 5,08 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v minulom mesiaci medzimesačne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu, a to na 3,88 %. (Zdroj: SITA)

Blízkosť pracoviska je dôležitá pre 47 % opýtaných. Blízkosť pracoviska je dôležitá pre 47 % opýtaných. Ak by na novom pracovisku ponúkali rovnaké podmienky, no bolo by bližšie domova, 46 % respondentov by zamestnanie zmenilo. V prípade ponuky nižšieho platu by 20 % opýtaných bolo ochotných zmeniť pracovisko pre vzdialenosť od domova. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk. (Zdroj: RTVS)

Ceny priemyselných výrobcov v Poľsku prudko klesli aj v poslednom mesiaci minulého roka, už šiesty mesiac v rade. Ceny poľských producentov klesli v decembri v medziročnom porovnaní o 6,4 % po novembrovom poklese o 5,1 %. (Zdroj: www.tradingeconomics.com)

Dopyt po palivovom dreve vlani medziročne poklesol. Celkový dopyt po palivovom dreve vlani klesol oproti roku 2022 o 33 %. Záujem o palivové drevo v roku 2023 výrazne vzrástol len vo februári, a to až o 289 %. Od marca do konca roka dopyt však už klesal, výrazný nárast nepriniesol ani začiatok vykurovacej sezóny. (Zdroj: Pravda)

Maloobchodné tržby v Poľsku sa v decembri 2023 znížili medziročne o 2,3 %, po poklese o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že tržby poľských maloobchodníkov v poslednom mesiaci 2023 počas vrcholu vianočnej sezóny ožijú a stúpnu o 1,5 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Bankrot Slovenska sa priblížil. Slovensko v súčasnosti stále ťaží z relatívne nízkeho verejného dlhu. Jeho hodnota koncom minulého roka dosiahla asi 59 % HDP. Lenže pri ponechaní súčasného nastavenia verejných financií narastie už do roku 2030 na 83 % HDP a do roku 2040 až na 165 % HDP. Krajina sa ocitne pravdepodobne už o pár rokov v platobnej neschopnosti. (Zdroj: Trend)

Zamestnávatelia v SR prijímajú čoraz viac cudzincov. Na konci minulého roka v SR pracovalo viac ako 100-tisíc cudzincov. V porovnaní s koncom roka 2022 bolo na trhu práce o 12,6 tisíca cudzincov viac. Najpočetnejšou skupinou cudzincov pracujúcich na Slovensku sú dlhodobo Ukrajinci. Medziročne ich pribudlo 5,9 tisíca, čím celkový počet Ukrajincov pracujúcich u nás vzrástol na 39,3 tisíca. (Zdroj: Pravda)

Priemerná hrubá mzda v Maďarsku vzrástla o 14,1 %.  Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku bol v novembri 2023 takmer stabilný, keďže jeho tempo stúplo len veľmi mierne, na 14,1 % zo 14 % v októbri. Vysoko však prekonalo tempo rastu inflácie. Priemerná hrubá mzda v Maďarsku dosiahla v novembri 621 200 HUF. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť Ikea na Slovensku dosiahla vo svojom minulom finančnom roku obrat 142,4 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 9 %. Obchodný dom v Bratislave zároveň privítal o 13 % viac návštevníkov než vlani. Bratislavská predajňa privítala vo finančnom roku 2023 viac než 2,4 milióna návštevníkov. (Zdroj: SITA)

Priemerná inflácia za celý rok 2023 dosiahla úroveň 10,5 %. Spotrebiteľské ceny v roku 2023 medziročne rástli ešte stále dvojciferným tempom a inflácia dosiahla štvrtú najvyššiu hodnotu za 30 rokov, od vzniku SR. V porovnaní s rekordnou úrovňou inflácie v roku 2022 prišlo k spomaleniu tempa rastu spotrebiteľských cien. Potraviny s nealkoholickými nápojmi počas roka 2023 zdraželi v priemere o viac ako 17 %, bývanie s energiami o viac ako 9 %. Výrazne tlmiaci účinok na celkovú infláciu malo zlacnenie pohonných hmôt, v priemere o takmer 7 %.Priemerná ročná inflácia za rok 2023 vzrástla medziročne o 10,5 %. Jej vývoj v jednotlivých mesiacoch bol turbulentný. Zatiaľ čo v prvých mesiacoch rast cien osciloval okolo úrovne 15 %, počas roka postupne klesal až na decembrových necelých 6 %. K téme inflácia za mesiac december zverejňuje Štatistický úrad SR samostatnú informatívnu správu.

V priebehu roka 2023 rástli ceny v priemere vo všetkých 12 hlavných odboroch spotrebného koša. Vysoký rast cien nad úrovňou 10 % bol zaznamenaný v piatich z nich. Z hľadiska hodnotenia vývoja je tiež dôležité, že v šiestich spomedzi všetkých odborov rast cien utlmoval svoje tempo, teda dosiahol nižšie hodnoty ako v roku 2022. Najdynamickejšie spomalenie sa prejavilo v odbore doprava, kde ceny počas roka 2023 v priemere vzrástli len o 1,2 % (v roku 2022 to bol rast 15,7 %). Išlo o vplyv poklesu cien pohonných hmôt. (Zdroj: ŠÚSR)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina