aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2024

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2024). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2024

• ČSN EN ISO 11855-1 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

• ČSN EN ISO 11855-2 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu

• ČSN EN ISO 11855-3 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 3: Návrh a dimenzování

• ČSN EN ISO 11855-4 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)

• ČSN EN ISO 11855-5 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 5: Instalace

• ČSN EN ISO 22721 (26 0359) • Dopravní pásy – Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování

• ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

• ČSN EN IEC 63086-1:2020 (36 1060) • Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely – Metody měření funkce – Část 1: Obecné požadavky (změna A1)

• ČSN EN 12259-12 (38 9210) • Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 12: Čerpadla

• ČSN EN 14972-7 (38 9260) • Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Část 7: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro komerční prostory s nízkým nebezpečím požáru

• ČSN EN ISO 19085-12:2021 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 12: Čepovací/profilovací stroje (změna A11)

• ČSN EN ISO 4624 (67 3077) • Nátěrové hmoty – Odtrhová zkouška přilnavosti

• ČSN EN 12758+A1 (70 1017) • Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

• ČSN EN 15434-1 (70 1061) • Lepicí tmely – Část 1: Tmely pro lepená zasklení vystavená přímému světlu

• ČSN EN 12975 (73 0301) • Solární kolektory – Obecné požadavky

• ČSN EN 15026 (73 0322) • Teplotněvlhkostní chování stavebních součástí a prvků – Hodnocení šíření vlhkosti pomocí numerické simulace

• ČSN EN 14366-1 (73 0537) • Laboratorní měření hluku šířeného vzduchem a konstrukcí z provozních zařízení – Část 1: Aplikační pravidla pro instalace odpadních vod

• ČSN EN ISO 6781-1 (73 0560) • Chování budov – Detekce nepravidelností tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách infračervenými metodami – Část 1: Obecné postupy

• ČSN EN 17680 (73 0925) • Udržitelnost ve výstavbě – Hodnocení potenciálu pro udržitelnou rekonstrukci budov

• ČSN EN 15287-1 (73 4241) • Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

• ČSN EN 15287-2 (73 4241) • Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

• ČSN EN 74-1 (73 8109) • Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 1: Spojky trubek – Požadavky a zkušební postupy

• ČSN EN ISO 11936 (79 3846) • Usně – Stanovení celkového obsahu určitých bisfenolů

• ČSN EN ISO 9073-1 (80 6134) • Netkané textilie – Zkušební metody – Část 1: Stanovení plošné hmotnosti

• ČSN EN ISO 9073-3 (80 6134) • Netkané textilie – Zkušební metody – Část 3: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti pomocí zkoušky metodou Strip

• ČSN EN ISO 9073-13 (80 6134) • Netkané textilie – Zkušební metody – Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny (simulované moči)

• ČSN EN ISO 9073-14 (80 6134) • Netkané textilie – Zkušební metody – Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti (simulované moči)

• ČSN P CEN/TS 16023:2014 (83 8017) • Charakterizace odpadů – Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti (oprava 1)

• ČSN EN ISO 21654 (83 8304) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina