aktuality

Prvenstvá ŠVOČ 2022 patria študentom zo Zvolena, Varšavy a Banskej Bystrice

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konferencia 61. ročníka Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen bola opäť formou online. Do 6 sekcií prihlásili 58 prác. Z Technickej univerzity Zvolen bolo 36 prác – z Drevárskej fakulty, Fakulty techniky, Lesníckej fakulty. Z troch poľských univerzít 14 prác, z Českej zemědělskej univerzity Praha 4 práce, z Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica a zo STU MTF Trnava po 2 práce.

Ocenené práce boli dotované finančnými cenami – za 1. miesto 200 €, za 2. miesto 150 € a za 3. miesto 100 €.

Doktorandská sekcia – 14 prác, víťazná práca Marek Hodálik (TU Zvolen) „Benzín ako urýchľovač horenia – zvetrávania vybraných reziduí“

Technologicko-technická sekcia 16 prác, víťaz: Aleksandra Jeżo (SGGW Varšava) „Vplyv podielu odpadovej lignocelulózovej biomasy z jabloňových sadov na citlivosť vŕtania vyrobených DTD“

Sekcia ekonomiky, manažmentu a podnikania: 6 prác, víťaz Stanislava Hanzová (UMB Banská Bystrica) „Dopady štátnej pomoci na podniky počas pandémie Covid“

Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmentu: 14 prác, víťaz Ladislav Odstrčil (TU Zvolen) „Inovatívny dizajn a marketing v rozšírenej realite“

Sekcia Bezpečnostné vedy: 3 práce, víťaz Matúš Adamčík (TU Zvolen) „Vplyv starnutia na horľavosť polymetylmetakrylátu a polykarbonátu“

Sekcia Umelecko-dizajnérska: 5 prác, víťazka Patrícia Pančíková (TU Zvolen) „BARN – bývanie v srdci stodoly“

Cenu dekana DF udelil prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. študentke Drevárskej fakulty TU Zvolen Simone Molčanovej za prácu „Farebná stabilita transparentných náterových systémov v procese urýchleného starnutia“.

Konferencia ŠVOČ sa uskutočnila 25. mája 2022. Otvorila ju doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. – garant medzinárodnej súťaže. Slávnostný príhovor predniesol dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Prezentácie prác presunuli do jednotlivých sekcií. Po vyhodnotení boli výsledky zverejnené elektronickou formou. Prvenstvá získali 4 študenti TU Zvolen, SGGW Varšava (Poľsko) a UMB Banská Bystrica.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina