aktuality

Lesnicko-dřevařská komora ČR je proti vzniku NP Křivoklát

Křivoklátsko - Podzimní bučina. Foto: Wikipedia
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesnicko-dřevařská komora ČR zveřejnila stanovisko valné hromady k projednávanému vzniku národního parku Křivoklátsko. Podle komory stávající přírodě blízké hospodaření na území navrhovaného národního parku dlouhodobě vychází ze zásad trvale udržitelného hospodaření. Tento unikátní ekosystém je výsledkem práce lesníků několika generací. Díky jejich odbornému přístupu a péči plní zdejší lesy řadu dalších funkcí, včetně dřevoprodukční, při současné intenzifikaci dalších funkcí, které jsou pro dané území typické. Vyhlášení statutu národního parku podle komory fakticky znamená zúžení multifunkčnosti lesů v této lokalitě.

Lesnicko-dřevařská komora, reprezentující významné subjekty lesnicko-dřevařského sektoru, se shodla na těchto závěrech:

  • Nepodporujeme zřízení NP Křivoklát ani z hlediska lesnického, ekonomického, sociálního a dalších. Při současném vysokém stupni ochrany Křivoklátska pozbývá tento krok smysl i z hlediska ochranářského. Jsme příliš malá země na to, abychom při stávajícím počtu 4 národních parků, z nichž některé mají obrovské, dosud nevyřešené problémy, zřizovali na hospodářsky a rekreačně exponovaném území další park se stejnými nebo většími riziky
  • Má-li být na Křivoklátsku ještě něco chráněné, pak není třeba chránit to, co je již platnou legislativou vícekrát chráněné a není v současné době ohrožené. Experimentem ministerstva životního prostředí jsou dnes daleko více ohroženy tisíce hektarů kvalitních přírodě blízkých lesních porostů ve stávajících národních parcích, které plní všechny své funkce včetně ekologické
  • Dojde-li k vyhlášení NP Křivoklát, bude to proti všem odborným argumentům rozhodnutí čistě politické, které do budoucna přinese řadu problémů a rizik včetně značné újmy ekonomické bez ekvivalentního efektu. Z principu předběžné opatrnosti doporučujeme přehodnotit kroky vedoucí k přípravě NP Křivoklát a podpořit a respektovat již vyhlášený Lesnický park Křivoklátsko jako alternativní projekt pro péči o toto přírodně i lesnicky cenné území

Zdroj: Lesnicko-dřevařská komora ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina