aktuality

Májové normy v SR prinášajú aj novinky vo výrobe dverí

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z prehľadu nových noriem uverejnených v zborníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v mesiaci máj 2022. Tvorí ich 139 nových noriem, 5 zmien a 6 opráv. Normy sa týkajú aj odvetvia spracovania dreva.

 • STN EN 1529 (74 6497) Dverové krídla. Výška, šírka, hrubosť a pravouhlosť. Triedy tolerancií (EN 1529: 2021)
 • STN EN 1527+A1 (16 6238) Stavebné kovanie. Kovanie pre posuvné dvere a skladacie dvere. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 1527: 2019 + A1: 2021)
 • STN EN 12320 (16 6240) Stavebné kovanie. Visiace zámky a západky. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 12320: 2021)
 • STN EN ISO 8611-1 (26 9130) Palety na manipuláciu s materiálom. Ploché palety. Časť 1: Metódy skúšania podľa ISO 8611-1: 2021 (EN ISO 8611-1: 2022; ISO 8611-1: 2021)
 • STN EN ISO 8611-2 (26 9130) Palety na manipuláciu s materiálom. Časť 2: Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť a výber skúšok podľa ISO 8611-2: 2021 (EN ISO 8611-2: 2022; ISO 8611-2: 2021)
 • STN EN ISO 11339 (66 8577) Lepidlá. Skúška „T“ na odlupovanie pre ohybné lepené zostavy podľa ISO 11339: 2022 (EN ISO 1139: 2022; ISO 11339: 2022)
 • STN EN ISO 10365 (66 8603) Lepidlá. Označovanie hlavných vzorov použitia podľa ISO 10365: 2022 (EN ISO 10365: 2022; ISO 10365: 2022)
 • STN EN ISO 17463 (67 3111) Náterové látky. Návody na stanovenie protikoróznych vlastností organických náterov urýchlenou cyklickou elektrochemickou technikou (ACET) podľa ISO 17463: 2022 (EN ISO 17463: 2022; ISO 17463: 2022)
 • STN EN 12453+A1 (74 6458) Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán s mechanickým pohonom. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 12453: 2017 + A1: 2021)
 • STN EN ISO 19734 (83 2167) Ochrana očí a tváre. Návod na výber, používanie a údržbu podľa ISO 19734: 2021 (EN ISO 19734: 2021; ISO 19734: 2021)
 • STN EN ISO 22568-4 (83 2509) Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh. Požiadavky a skúšobné metódy na posudzovanie súčasti obuvi. Časť 4: Nekovové stielky odolné proti prepichnutiu podľa ISO 22568-4: 2021 (EN ISO 22568-4: 2021; ISO 22568-4: 2021)
 • STN EN 1366 -1 + A1 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia (EN 1366-1: 2014 + A1: 2020)
 • STN EN ISO 21920-1 (01 4445) Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Profil. Časť 1: Označovanie povrchu prostredníctvom ISO 21920-1: 2021 (EN ISO 21920-1: 2022; ISO 21920-1: 2021)
 • STN EN ISO 21920-2 (01 4445) Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS). Charakter povrchu. Profil. Časť 2: Termíny, definície a parametre charakteru povrchov v zmysle ISO 21920-2: 2021 (EN ISO 21920-2: 2022; ISO 21920-2: 2021)
 • STN EN ISO 21920-3 (01 4445) Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS) Charakter povrchu: Profil. Časť 3: Operátori špecifikácie v zmysle ISO 21920-3: 2021 (EN ISO 21920-3: 2022; ISO 21920-3: 2021)
 • STN EN ISO 25178-2 (01 4454) Geometrická špecifikácia výrobkov (GPS) Charakter povrchu: Plocha. Časť 2: Termíny, definície a parametre charakteru povrchu cez ISO 25178-2 (EN ISO: 25178: 2022; ISO 25178-2: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina