aktuality

Přehled nových technických norem v ČR

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2022

 • ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) • Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady
 • ČSN EN ISO 13567-2 (01 3104) • Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
 • ČSN EN ISO 3040 (01 3135) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kótování a tolerování – Kužely
 • ČSN EN ISO 20170 (01 4458) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby
 • ČSN EN ISO 11855-1 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody
 • ČSN EN ISO 11855-2 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu
 • ČSN EN 14134 (12 7011) • Větrání budov – Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov
 • ČSN EN 16798-15 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace
 • ČSN EN 620 (26 0085) • Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál
 • ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
 • ČSN EN ISO 18063-2 (26 8819) • Terénní vozíky – Zkoušky viditelnosti a jejich ověřování – Část 2: Otočné terénní vozíky s proměnným vyložením
 • ČSN IEC 60050-811:2019 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 811: Elektrická trakce (změna A1)
 • ČSN IEC 50(466):1995 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (změna A3)
 • ČSN IEC 60050-845:2022 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 845: Osvětlení (oprava 1)
 • ČSN 33 2000-8-2:2019 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů (změna Z2)
 • ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2 (35 0000) • Točivé elektrické stroje – Část 30-2: Třídy účinnosti střídavých motorů s proměnnými otáčkami (IE kód)
 • ČSN EN IEC 60320-1 ed. 5 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 60320-1 ed. 4:2016 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 11432 (72 2344) • Budovy a inženýrské stavby – Tmely – Stanovení odolnosti proti stlačení
 • ČSN EN 16002:2019 (72 7658) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech (oprava 1)
 • ČSN EN 17037:2019 (73 0582) • Denní osvětlení budov (oprava 1)
 • ČSN EN 508-1 (74 7715) • Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
 • ČSN EN 508-3 (74 7715) • Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 3: Korozivzdorná ocel
 • ČSN EN 14978+A1 (91 7845) • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením – Specifikace, požadavky a metody zkoušení
 • ČSN EN 15468+A1 (91 7889) • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat
www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina