aktuality

Podiel na výchove vysokokvalifikovaných odborníkov pre odvetvie dreva

Pedagógovia Technickej univerzity Zvolen ocenení Plaketami J. A. Komenského
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Tradíciu oceňovania práce pedagogických zamestnancov Technickej univerzity Zvolen obnovil rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. v roku 2014. Odvtedy každoročne oceňuje ich angažovanosť v rámci všetkých fakúlt univerzity.

Plakety Jana Amosa Komenského za rok 2022 sú vyjadrením uznania pre všetkých pedagogických pracovníkov zvolenskej univerzity, ktorá vychováva odborníkov pre lesné a drevárske hospodárstvo. Prevzali ich za mimoriadny prínos aj dvaja pedagógovia Drevárskej fakulty:

Prof. Ing. Roman Réh, CSc. – dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu zvýrazňuje ako tvorivú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti technológií drevárskej výroby, vlastností kompozitných drevných materiálov, okrasných dýh a dekoračných úprav dreva. Pedagógom na DF je 39 rokov, prispel k formovaniu pedagogického procesu.

Doc. Ing. Marek Potkány, PhD. – prispieva k výchove vysoko kvalifikovaných ekonómov a manažérov. Formuje ich v oblasti kalkulácií a rozpočtu v odvetví spracovania dreva. Aktívny je vo všestrannej pomoci študentom.

Z ostatných fakúlt TU Zvolen ocenili pedagógov:

Doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Julián Tomaštík, PhD., Doc. Ing. Helena Hybská, PhD., Doc. Ing. Martina Slámová, PhD., Doc. Ing. Peter Koleda, PhD., Ing. Mária Vargovská, PhD.

Deň narodenia Jana Amosa Komenského (28. marec) sa považuje za Deň učiteľov. Tohto roku to bolo 430. výročie narodenia (1592) učiteľa národov a pôvodcu modernej školy.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina