aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2022

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2022

 • ČSN ISO 22955 (01 1658) • Akustika – Akustická kvalita otevřených kanceláří
 • ČSN EN ISO 11855-3 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 3: Návrh a dimenzování
 • ČSN EN ISO 11855-4 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)
 • ČSN EN ISO 11855-5 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 5: Instalace
 • ČSN EN IEC 63044-4 (33 2151) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS
 • ČSN EN IEC 63044-6 (33 2151) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 6: Požadavky na plánování a instalaci
 • ČSN EN 54-7 ed. 2 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci
 • ČSN EN 54-7 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace (změna Z1)
 • ČSN EN 12665 (36 0001) • Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
 • ČSN EN 13032-3 (36 0456) • Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť
 • ČSN EN ISO 22553-7 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 7: Elektrický odpor mokrého nátěrového filmu
 • ČSN EN ISO 22553-8 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 8: Hustota elektrického náboje
 • ČSN EN ISO 22553-9 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 9: Úbytek hmotnosti při vypalování
 • ČSN EN ISO 22553-11 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 11: Stabilita lázně
 • ČSN EN ISO 22553-12 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 12: Sedimentace na vodorovných plochách
 • ČSN EN 1397 (69 6397) • Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
 • ČSN EN 1366-3 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů
 • ČSN EN 1366-11 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
 • ČSN EN 1627 (74 6001) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace
 • ČSN EN 1628 (74 6002) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
 • ČSN EN 1629 (74 6003) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
 • ČSN EN 1630 (74 6004) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání
 • ČSN EN 16759 (74 6090) • Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště – Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích
 • ČSN EN 17410 (74 6709) • Plasty – Recyklace PVC-U profilů oken a dveří v řízeném cyklu
 • ČSN EN ISO 1833-22 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 22: Směsi viskózy anebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken s lněnými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého
 • ČSN EN ISO 5470-2 (80 0852) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení odolnosti v oděru – Část 2: Oděrací přístroj Martindale
 • ČSN EN IEC 62990-2 (83 3635) • Ovzduší na pracovišti – Část 2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par
 • ČSN EN ISO 17225-1 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN ISO 17225-5 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Tříděné palivové dřevo
 • ČSN EN ISO 17225-7 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 7: Tříděné nedřevní brikety
 • ČSN EN ISO 17225-9 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 9: Tříděné drcené dřevo a dřevní štěpka pro průmyslové použití
 • ČSN EN ISO 22940 (83 8325) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence
 • ČSN EN 527-2+A1 (91 1105) • Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina