aktuality

Nová vyhláška o hospodárskej úprave lesov je v platnosti od 1.1.2022

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o vydaní vyhlášky v Zbierke zákonov. Novou vyhláškou č. 537/2021 Z. z., sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa v znení vyhlášky č.15/2015 Z. z.

Nová vyhláška je platná od 1. januára 2022. Upravuje podrobnosti týkajúce sa prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL), prebudovy lesa na PBHL hrúbkových tried, vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa, modely hospodárenia lesa hrúbkových tried, podrobného zisťovania stavu lesa vo väzbe na zisťovanie zásob dreva v lese vekových tried a v lese hrúbkových tried, aj podrobností o možnostiach použitia ochranných rubov pri uplatňovaní maloplošnej formy podrastového hospodárskeho spôsobu.

Zároveň dopĺňa charakteristiku niektorých subkategórií lesov osobitného určenia s osobitným spôsobom na lesy významného územia – pralesy. Informáciu zverejnilo ministerstvo 29.12.2021.

Znenie jednotlivých ustanovení vyhlášky vychádza z podnetov odbornej lesníckej verejnosti, vrátane správcov lesných porastov vo vlastníctve štátu, Národného lesníckeho centra, Spolku taxátorov Slovenska a ProSilva Slovensko.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina