aktuality

Normy zamerané na náterové systémy aj v odvetví spracovania dreva

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Slovenské technické normy vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Prostredníctvom Vestníka ÚNMS SR každý mesiac informuje o prehľade v celom tomto normotvornom procese. V priebehu roka sa k odberateľom (predplatiteľom) dostal prehľad o 1631 nových normách, 187 zmenách v normách a 46 opráv v doteraz vydaných STN. Priemerne mesačne sa tak k nim dostáva celkom 155 technických noriem.

  • STN EN ISO 22553-7 (67 2080) Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 7: Stanovenie elektrického odporu mokrého filmu podľa ISO 22553-7: 2020 (EN ISO 22553-7: 2021; ISO 22553-7: 2020)
  • STN EN ISO 22553-8 (67 2080) Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 6: Hustota elektrického náboja podľa ISO 22553-6: 2020 (EN ISO 22553-6: 2021; ISO 22553-6: 2020)
  • STN EN ISO 22553-9 (67 2080) Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 9: Straty pri vypaľovaní uvedené v ISO 22553-9: 2020 (EN ISO 22553-9: 2021; ISO 22553-9: 2020)
  • STN EN ISO 22553-11 (67 2080) Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 11: Stabilita kúpeľa stanovená ISO 22553-11: 2020 (EN ISO 22553-11: 2021; ISO 22553-11: 2020)
  • STN EN ISO 22553-12 (67 2080) Náterové látky. Elektrolyticky nanášané povlaky. Časť 12: Usadeniny na vodorovných plochách podľa ISO 22553-12: 2020 (EN ISO 22553-12: 2021; ISO 22553-12: 2020)

Tieto uvedené normy vstúpili do platnosti od decembra 2021.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina