aktuality

Jsou, nebo nejsou České technické normy závazné?

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Otázka, na kterou mnozí neznají správnou odpověď a to přesto, že řada ČSN je na základě právních předpisů (zákon, vyhláška), ve kterých jsou tyto ČSN uvedeny, závazná již mnoho let. Logicky tedy koncoví uživatelé požadovali, aby závazné ČSN byly pro ně zdarma přístupné a zákonodárci jim dali za pravdu. Je to právě rok, co vstoupila v platnost Novela zákona č. 22/1997 Sb., která zavádí od 1.1.2021 jako jeden ze způsobů distribuce ČSN tzv. sponzorovaný přístup, což znamená, že ČSN, které jsou závazné na základě právního předpisu, mají být přístupné koncovému uživateli zdarma.

Neznamená to však, že jsou po roce dotčené ČSN zdarma přístupné, i když je portál, Sponzorovaný přístup k ČSN (agentura-cas.cz), aktivní. Na portál se lze zaregistrovat, nastudovat si technické podmínky přístupu a podívat se na ČSN, které byly veřejnosti zpřístupněny na základě individuálních žádostí ministerstev. Od prvního pracovního dne roku 2021 (4. 1. 2021), mohou podávat ministerstva nebo jiné ústřední správní orgány, do jejichž gesce nějakým způsobem právně zezávazněné ČSN patří, na adresu České agentury pro standardizaci, žádosti o jejich zpřístupnění.

Po vyhodnocení a kontrole žádosti a po uhrazení poplatku za zpřístupnění ze strany příslušného ministerstva, jsou ČSN technicky zpracovány a umístěny na portál Sponzorovaný přístup, který Agentura provozuje.

Agentura očekává, že vzhledem k poměrně zdlouhavému administrativnímu procesu, který je nutné absolvovat, budou dotčené ČSN umisťovány na portál po delší dobu. Veřejnosti by mělo být zpřístupněno celkem 2000 – 3000 legislativně závazných ČSN, z celkového počtu všech platných norem, kterých je nyní cca 35 000. Proces se zpomaluje také tím, že, pokud v seznamu závazných norem jsou normy evropské nebo mezinárodní, musí si Agentura u vydavatele těchto norem (majitele autorských práv) vyžádat souhlas se zveřejněním. Jedná se o organizace CEN, CENELEC, ETSI, ISO a IEC.

Závěrem připomenutí o další závaznosti Českých technických norem: Mimo výše uvedená fakta jsou platné normy, pokud jsou uvedeny v dodavatelsko odběratelské smlouvě, pro účastníky, po podepsání smlouvy, právně závazné.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina