aktuality

Stravné v roku 2022 – zmeny v zdaňovaní príspevku

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Návrh sadzieb na stravné na Slovensku stanovuje zákon č. 283/2002 Z. z. Konkretizáciu súm upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z. z. V sumách oproti roku 2021 neprišlo k zvýšeniu, ani k zníženiu. Výška tuzemského stravného za 5 – 12 hod. predstavuje 5,10 €, za 12 – 18 hod. sumu 7,60 €, nad 12 hod. je náhrada 11,60 €. Tento nárok platí aj pre SZČO (živnostníkov).

Výhodou pre živnostníkov je predpis, že už nebudú musieť prácne preukazovať výšku stravného dokladom. Bez dokladu si však môžu za každý deň zúčtovať iba vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo. Napríklad z hodnoty pre stravné za 5 – 12 hod. to predstavuje iba 2,81 €.

Túto sumu 2,81 € môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi ako príspevok na stravovanie. Prijatím zmien v zdaňovaní príspevku na stravovanie v roku 2022 sa stráca zvýhodnenie poskytovania stravných lístkov. Hodnota stravného lístku dosahuje 75 % stravného na pracovné cestu vo výške 3,83 €. Zamestnávateľ môže poskytovať stravovanie vo vlastnom stravovacom stredisku alebo v stravovacom stredisku iného poskytovateľa stravovacích služieb alebo formou poskytovania gastrolístkov.

Poskytovanie stravného na zahraničnú pracovnú cestu predstavuje v tarife 6 – 12 hod. 25 %, za 6 – 12 hod. 50 %, nad 12 hod. 100 % z uvedenej tarifnej tabuľky.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina