aktuality

Vysokoškoláci vyťažia drevo za 415 tisíc €

Budúci pilčíci musia ovládať aj prácu s koňmi priamo počas ťažby
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Technická univerzita Zvolen vyhlásila verejné obstarávanie na ťažbu dreva pre rok 2022. Chce tak vytvoriť priestor na zabezpečenie výučby a praktické ukážky rôznych ťažobných spôsobov pre študentov Lesníckej fakulty TU Zvolen. Celková hodnota zákazky podľa súťažných podmienok predstavuje 414.722 € bez DPH.  Zákazka tvorí práce v lesných porastoch v okolí Zvolena v lesníckych prácach ťažba dreva, sústreďovanie koňmi a traktormi, manipuláciu na lesnom sklade.

Celkový objem zákazky sa rozdelí na 8 častí podľa územných lokalít: Bukovina, Mláčik, Ostrá Lúka, Michalková, Kráľová, Sekierska dolina, Ridzavec, Ľubica. Aj ťažobné objemy budú rozpočítané na 8 samostatných zmlúv.

Obdobie plnenia vyhlásenia ťažby je od dňa nadobudnutia zmluvy až do 31.12.2022

Obstarávanie sa netýka financovania projektu z fondov EÚ. Zákazka vyplýva z oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie. Lehota na prihlasovanie ponúk platí do 17.1.2022.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina