aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2022

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2021

 • ČSN EN 17484 (01 0665) • Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku – Rámec pro zvýšení hodnoty fyzického majetku v průběhu jeho celého životního cyklu
 • ČSN EN ISO 20270 (01 1694) • Akustika – Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí – Nepřímé měření blokovacích sil
 • ČSN EN ISO 2692 (01 3138) • Technická dokumentace produktu – Značky používané v technické dokumentaci produktu – Tvary a rozměry
 • ČSN EN ISO 13715 (01 3205) • Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování
  • ČSN EN ISO 2692 (01 4123) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)
 • ČSN EN 16798-7 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
 • ČSN EN 13001-3-5+A1 (27 0105) • Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a litých háků
 • ČSN EN 13001-3-6+A1 (27 0105) • Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Hydraulické válce
 • ČSN EN 12999 (27 0540) • Jeřáby – Nakládací jeřáby
 • ČSN EN 61995-1 (36 0615) • Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Všeobecné požadavky (změna A11)
 • ČSN EN 60335-1 ed.3 (36 1015) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna A15)
 • ČSN EN IEC 62841-2-3 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky
 • ČSN EN IEC 62841-2-3 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky (změna A11)
 • ČSN EN IEC 62841-3-7 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily (změna A11)
 • ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky (změna Z1)
 • ČSN P CEN/TS 16360 (67 2013) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování
 • ČSN EN 12206-1 (67 3091) • Nátěrové hmoty – Povlaky na hliníku a slitinách hliníku pro stavební účely – Část 1: Povlaky zhotovené z reaktoplastických práškových nátěrových hmot
 • ČSN EN 17416 (70 0586) • Sklo ve stavebnictví – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla
 • ČSN ISO 10845-1 (73 0090) • Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy
 • ČSN ISO 10845-2 (73 0090) • Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace
 • ČSN ISO 10845-4(73 0090) • Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávání veřejných zakázek
 • ČSN EN 15643-1 (73 0901) • Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb
 • ČSN EN ISO 18219-1 (79 3892) • Usně – Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních – Část 1: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)
 • ČSN EN ISO 18219-2 (79 3892) • Usně – Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních – Část 2: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů se středním řetězcem (MCCP)
 • ČSN EN ISO 2313-1 (80 0820) • Textilie – Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení – Část 1: Metoda horizontálně složeného vzorku
 • ČSN EN ISO 2313-2 (80 0820) • Textilie – Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení – Část 2: Metoda vertikálně složeného vzorku
 • ČSN P CEN/TS 17638 (83 4753) • Stanovení zdroje emisí – Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu – Referenční metoda
 • ČSN EN ISO 21640 (83 8302) • Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy
 • ČSN EN 17488 (96 1534) • Ochrana kulturního dědictví – Postup analytického hodnocení pro výběr metod čištění porézních anorganických materiálů použitých u památkových objektů

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina