reportáže

Letní ceny a vysoká poptávka po řezivu jim vyřešily budování klientely

Reportaz_ALSOL
„Při rozjezdu pily jsme měli štěstí na dobu a také na lidi vedené zkušeným pilařem,“ říká jednatel Ing. Arnošt Buček (vlevo) na adresu vedoucího pily Vlastimila Chaloupky (vpravo). Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. vybudovala na přelomu loňského a letošního roku nový pilařský závod za bezmála 300 mil. Kč, tvořený skladem kulatiny s poloautomatickou třídící a odkorňovací linkou a pilnicí vybavenou kmenovou pásovou pilou a rozmítací kotoučovou pilou. Vyrostl na téměř pětihektarové ploše bývalého manipulačního skladu ve Vápenné nedaleko Javorníku, a jeho předpokládaný roční pořez, realizovaný ve dvou směnách, by se měl pohybovat kolem 60 tis. m3 přesílené kulatiny. Od roku 1989 tak jde o první velkou pilu vybudovanou v regionu Jeseníky, která letos počátkem března, po sedmi měsících výstavby, zahájila zkušební provoz. Od 17. května 2021 řeže ve dvou směnách, přičemž denně zpracovává kolem 240 kubíků smrkové kulatiny v čepových průměrech od 35 cm výše.

Kdo že je ALSOL a čím se zabývá?

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (dále jen ALSOL) se sídlem v městské části Olomouce na Svatém Kopečku, byla založena v roce 2013. K založení došlo poté, kdy po vydání Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v roce 2012, a následném restitučním procesu, bylo Arcibiskupství olomouckému, coby hlavnímu vlastníkovi, vráceno prvních 25 tis. hektarů lesních majetků v Jeseníkách a Rychlebských horách.

V současné době, po ukončení restitučního procesu v roce 2017, se ALSOL jakožto největší nestátní vlastník lesů v České republice stará o 42,5 tis. hektarů lesních porostů, situovaných na území čtyř krajů, z toho cca 60 % v kraji Olomouckém s oblastí Jeseníků. A to komplexně, počínaje samotnou lesní výrobou (zalesňování, probírky, nahodilá či plánovaná těžba) přes obchod s dřívím (převážně jehličnatá a v menší míře listnatá pilařská kulatina a z cca 40 % vláknina), až k letos započatému vlastnímu zpracování pilařské kulatiny na truhlářské a stavební řezivo.

Tuto činnost spolu s ústředím společnosti zajišťuje celkem 8 hospodářských středisek, mezi nimiž je 6 polesí (Kroměříž, Chvalčov, Mírov, Domašov, Rejvíz a Vá­penná), manipulačně expediční sklad v Písečné a v neposlední řadě i v úvodu zmíněná a letos zprovozněná pila ve Vápenné. Společnost zaměstnává celkem 156 lidí, z toho 32 v nově zbudovaném pilařském závodu. Veškerou lesní výrobu pak zajišťuje prostřednictvím s ní spolupracujících OSVČ.

Pilařský provoz ALSOL, zbudovaný na ploše cca 5 ha bývalého manipulačního skladu ve Vápenné

Co lesníky vedlo i k pilařskému zpracování?

Rozhodnutí ze strany vedení společnosti vybudovat vlastní pilařský provoz, který by v první fázi měl přispět hlavně k efektivnímu zpracování kalamitního dříví z Jeseníků a Rychlebských hor, padlo počátkem roku 2019. Hlavním impulzem vedoucím k tomuto kroku byla podle jednatele ALSOL Ing. Arnošta Bučka snaha lesníků dát vyprodukovanému dříví vyšší přidanou hodnotu a v rámci s tím spojeného rozšíření podnikatelských aktivit společnosti zvýšit její obrat a vylepšit hospodaření. Pro vlastní umístění pily proto společnost vybrala území bývalého manipulačního skladu ve svém největším polesí Vápenná, které se nachází v centru arcibiskupských lesních majetků, a navíc disponuje i železniční vlečkou.

„Jedním z našich dalších cílů pak bylo i podpořit průmysl a zejména zaměstnanost v tomto regionu a přispět tak k jeho většímu sepjetí s naší společností,“ upřesňuje jednatel s tím, že hlavním faktorem při rozhodování o výstavbě byl…

Zobraziť celý článok v eDM 12/2021 >>
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina