aktuality

Nová organizačná štruktúra š.p. LESY SR od 1. 1. 2022

LESYSR_GR
Budova generálneho riaditeľstva štátneho podniku LESY SR v Banskej Bystrici. Foto: archív LESY SR, š.p.
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Štátny podnik LESY SR pripravil novú organizačnú štruktúru, ktorá bude platiť od 1. 1. 2022. Cieľom reorganizácie je ekonomická stabilizácia štátneho podniku, vyrovnanejšie organizačné jednotky a atraktívnejšie pracovné podmienky.

Terajších 23 odštepných závodov (OZ) sa zoštíhli na 12. Dva špecializované OZ: Odštepný závod lesnej techniky a OZ Semenoles, zameraný na lesné semenárstvo, škôlkarstvo a genofond lesných drevín, zostanú zachované tak, ako doteraz. Počet lesných správ sa zníži zo súčasných 129 na 93.

„Zmena organizačnej štruktúry je orientovaná na optimalizáciu nákladov v riadiacej štruktúre na úrovni lesných odštepných závodov. Túto úsporu alokujeme na úroveň lesných správ (podriadená organizačná zložka lesného odštepného závodu) a najmä lesných obvodov, čím sa posilnia jednotlivé činnosti vo vonkajšej prevádzke a súčasne zlepšíme predpoklady pre výkon prírode blízkeho hospodárenia v lese (PBHL). Výkon samotného obhospodarovania lesa sa tak presunie “ešte bližšie k lesom,” zdôraznil ekonomický riaditeľ Dušan Lašák.

Známe sú aj budúce sídla organizačných jednotiek. Novovzniknutý OZ Karpaty bude sídliť v Šaštíne – Strážach a vzniká zlúčením OZ Šaštín a OZ Smolenice. Ďalej vzniká: OZ Podunajsko so sídlom v Leviciach (pôjde o väčšiu časť pôvodného OZ Levice a časť OZ Topoľčianky), OZ Tribeč so sídlom v Topoľčiankach (časť pôvodného OZ Topoľčianky, časť OZ Prievidza a časť OZ Žarnovica), OZ Považie so sídlom v Trenčíne (OZ Trenčín a OZ Prievidza), OZ Sever so sídlom v Žiline (OZ Žilina, Čadca a Považská Bystrica), OZ Tatry so sídlom v Liptovskom Hrádku (OZ Liptovský Hrádok a OZ Námestovo), OZ Horehronie so sídlom v Čiernom Balogu (OZ Beňuš a OZ Čierny Balog a časť OZ Slovenská Ľupča), OZ Poľana (OZ Kriváň, časť OZ Slovenská Ľupča a časť OZ Levice), OZ Gemer so sídlom v Revúcej (OZ Revúca, OZ Rimavská Sobota), OZ Východ so sídlom v Rožňave (OZ Košice, OZ Rožňava a časť OZ Sobrance), OZ Šariš so sídlom v Prešove (OZ Prešov) a OZ Vihorlat so sídlom vo Vranove nad Topľou (OZ Vranov a OZ Sobrance).

„Pri určovaní sídiel organizačných jednotiek je nevyhnutné prihliadať aj na ekonomické kritériá i geografické podmienky v súlade s našimi prioritnými záujmami. Ide o dlhodobú prosperitu podniku, založenú na zohľadnení našich cieľov, potrieb našich zákazníkov i verejnoprospešného záujmu v súlade s celospoločenskou objednávkou. Zlepší sa aj systém odmeňovania zamestnancov. V neposlednom rade nám ide o efektívne využitie majetku štátu,” uviedol generálny riaditeľ š.p. LESY SR Tibor Kőszeghy.

Touto zmenou sa vonkajšia prevádzka posilní o 67 miest, ide o pracovné pozície lesníkov. Na nákladoch réžie a osobných nákladoch by mal štátny podnik ušetriť viac ako 4,6 milióna eur ročne.

Zdroj: TS LESY SR, š.p.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina