aktuality

Definície, symboly a kritériá komfortu

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Počas stavebných príprav projektov pre výstavbu budov a drevostavieb majú projektanti, konštruktéri a realizátori stavebných firiem k dispozícii nové predpisy noriem. Uverejnené sú vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac december 2021. Celkom je uverejnených 92 nových noriem, 20 zmien a 3 opravy.

 • STN EN ISO 11855-1 (06 0245) Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy zabudovaného sálavého vykurovania a chladenia. Časť 1: Definície, symboly a kritériá komfortu stanovené ISO 11855-1: 2021 (EN ISO 11855-1: 2021; ISO 11855-1: 2021)
 • STN EN ISO 11855-3 (06 0245) Navrhovanie prostredia budov. Časť 3: Návrh a dimenzovanie podľa ISO 11855-3: 2021 (EN ISO 11855-3: 2021; ISO 11855-3: 2021)
 • STN EN ISO 11855-4 (06 0245) Navrhovanie prostredia budov. Časť 4: Dimenzovanie a výpočet dynamického vykurovania a chladiacej kapacity systémov tepelne aktívnych budov (TABS) podľa ISO 11855-4: 2021 (EN ISO 11855-4: 2021; ISO 11855-4: 2021)
 • STN EN ISO 11855-5 (06 0245) Navrhovanie prostredia budov. Zabudované systémy zabudovaného sálavého vykurovania a chladenia. Časť 5: Inštalácia podľa ISO 11855-5: 2021 (EN ISO 11855-5: 2021; ISO 11855-5: 2021)
 • STN EN IEC 60695-6-1 (34 3630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 6-1: Zníženie viditeľnosti dymom. Všeobecný návrh (EN IEC 60695-6-1: 2021; IEC 60695-6-1: 2021)
 • STN EN 12845+A1 (92 0408) Stabilné hasiace zariadenia. Automatické spinklerové systémy. Navrhovanie, inštalácie, údržba (EN 12845: 2018 + A1: 2019)
 • STN EN 14972-14 (92 0440) Systémy na vodnú hmlu. Časť 14: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre spaľovacie turbíny s krytom s objemom nad 260 m³ (EN 14972-14: 2021)
 • STN EN 14972-15 (92 0440) Systémy na vodnú hmlu. Časť 15: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre spaľovacie turbíny s krytom s objemom najviac 260 m³ (EN 14972-15: 2021)
 • STN EN 17415-2 (38 3381) Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu vody uložené v zemi. Časť 2: Priemyselne vyrobené zostavy tvaroviek z oceľových alebo plastových potrubí s polyuretánovou tepelnou izoláciou s plášťom z polyetylénu (EN 17415-2: 2021)
 • STN EN 17415-3 (38 3381) Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu vody uložené v zemi. Časť 3: Priemyselne vyrobené zostavy oceľových ventilov pre oceľové alebo plastové potrubia s polyuretánovou tepelnou izoláciou s plášťom z polyetylénu (EN 17415-3: 2021)
 • STN EN IEC 63044-4 (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné riadiace systémy (BACS). Časť 4: Všeobecné požiadavky na funkčnú bezpečnosť výrobkov určených na zabudovanie do HBES a BACS (EN IEC 63044-4: 2021; IEC 63044-4: 2021)
 • STN EN IEC 63044-6 (36 8055) Požiadavky na plánovanie a inštalácie do systémov HBES a BACS (EN IEC 63044-6: 2021; IEC 63044-6: 2021)
 • STN EN 12464-1 (36 0074) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská (EN 12464-1: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina