aktuality

Dizertačné práce majú pomôcť rozvoju drevostavieb

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Obhajoba dizertačných prác na Technickej univerzite Zvolen sa uskutoční od 17. do 27. augusta 2021. Prvá obhajoba súčasného akademického roku bude v rámci univerzitného študijného programu Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu, pod záštitou rektora TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. Obsah študijného odboru je garantovaný a zabezpečovaný odbornými pracovníkmi viacerých fakúlt a ktoré prierezovo integrujú viaceré vedné oblasti vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre aktuálne podmienky vývoja hospodárstva. Do tohto typu štúdia sú zaradené 4 univerzitné študijné programy.

Obhajoba ďalších 7 dizertačných prác bude v rámci Drevárskej fakulty TU Zvolen vyhlásených dekanom prof. Ing. Jánom Sedliačikom, PhD. Fakulta aktuálne zabezpečuje vzdelávanie v 41 študijných programoch formou 3 stupňov (bakalárske, inžinierske, doktorandské).

Výsledkom doktorandského univerzitného štúdia je obhajoba práce Ing. Moniky Škultétyovej ktorá spracovala tému „Potenciál zvyšovania konkurencieschopnosti producentov drevostavieb na Slovensku využitím kalkulácie životného cyklu“.

Druhou dizertačnou témou zameranou na drevostavby bude práca v rámci študijného programu Požiarna ochrana a bezpečnosť na DF TU. Ing. Dominik Špilák obhajuje výsledky „Počítačové modely dynamiky požiaru drevostavieb a ich uplatnenie v praxi ochrany pred požiarmi“.

V rámci študijného programu DF TU Štruktúra a vlastnosti dreva bude dizertačná obhajoba témy: Ing. Barbora Slováčková „Nepriame úlohy z identifikácie fyzikálnych polí v hnilom dreve“.

Študijný program Drevárskej fakulty Technológia spracovania dreva má na obhajobu zaradené dizertačné práce: Ing. Michal Dudiak „Modifikácia farby dreva sýtou vodnou parou“, Ing. Miroslav Uhrín „Vplyv hydrotermických úprav na šúverenie bukového dreva, Ing. Miroslav Repák „Zvýšenie trvanlivosti bukového dreva chemicko-termickou modifikáciou“.

Dizertačné práce na Drevárskej fakulte TU Zvolen v študijnom programe Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov rozvíjajú témy: Ing. Michal Andrejko „Modifikácia povrchu dreva elektromagnetickým žiarením“ Ing. Ján Svocák „Povrchové úpravy dreva za účelom zvýšenia ich komplexnej stability“.

Interné doktorandské štúdium na Technickej univerzite Zvolen trvá 2 roky. Pre úspešné ukončenie štúdia je potrebná obhajoba dizertačnej práce.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina