aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. srpna 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích a dřevozpracujících strojů, dřevěných podlahovin, oken a dveří, dřevěných pelet a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 3. 9. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 01, 36, 49, 67, 73, 74 a 83 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 01 0061/21 • Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí (PMD: EN ISO 11202:2010/A1:2021 + ISO 11202/Amd. 1:2021)
ČSN č.ú. 01 0064/21 • Akustika – Kvalita akustiky otevřených kancelářských prostor (PMD: ISO 22955:2021)
ČSN č.ú. 36 0080/21 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné nástěnné pily (PMD: EN IEC 62841-3-7:2021 (MD2) + IEC 62841-3-7:2020)
ČSN č.ú. 36 0081/21 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné nástěnné pily (PMD: EN IEC 62841-3-7/A11:2021 (MD2))
ČSN č.ú. 36 0082/21 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové leštičky a talířové rovinné brusky (PMD: EN IEC 62841-2-3:2021 (MD2)) + IEC 62841-2-3:2020 + IEC 62841-2-3/COR1:2021)
ČSN č.ú. 36 0083/21 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové leštičky a talířové rovinné brusky (PMD: EN IEC 62841-2-3/A11:2021 (MD2))
• ČSN č.ú. 49 0005/21 • Dřevěné podlahoviny a stropní obklady – Stanovení geometrických vlastností (PMD: EN 13647:2021)
• ČSN č.ú. 49 0006/21 • Dřevěné podlahoviny a parkety – Stanovení delaminace vrchní vrstvy vícevrstvých dílců (PMD: EN 17456:2021)
• ČSN č.ú. 49 0007/21 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem (PMD: FprEN ISO 19085-17 + ISO 19085-17:2021)
• ČSN č.ú. 67 0021/21 • Nátěrové hmoty – Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení – Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků (PMD: EN ISO 28199-1:2021 + ISO 28199-1:2021)
• ČSN č.ú. 67 0022/21 • Pojiva pro nátěrové hmoty – Zahušťovací lněný olej – Požadavky a metody zkoušek (PMD: EN ISO 276:2021 + ISO 276:2021)
• ČSN č.ú. 73 0043/21 • Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část 1: Specifikace, modul M9 (PMD: EN 15193-1:2017/prA1)
• ČSN č.ú. 73 0045/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti (PMD: EN ISO 10140-2:2021 + ISO 10140-2:2021)
• ČSN č.ú. 73 0046/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti (PMD: EN ISO 10140-3:2021 + ISO 10140-3:2021)
• ČSN č.ú. 73 0047/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 4: Měřící postupy a požadavky (PMD: EN ISO 10140-4:2021 + ISO 10140-4:2021)
• ČSN č.ú. 73 0048/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení (PMD: EN ISO 10140-5:2021 + ISO 10140-5:2021)
• ČSN č.ú. 73 0053/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky (PMD: EN ISO 10140-1:2021 + ISO 10140-1:2021)
• ČSN č.ú. 73 0054/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti (PMD: EN ISO 10140-3:2021 + ISO 10140-3:2021)
• ČSN č.ú. 73 0055/21 • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti (PMD: EN ISO 10140-2:2021 + ISO 10140-2:2021)
• ČSN č.ú. 74 0008/21 • Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem – Zkušební metoda a požadavky (PMD: EN 16758:2021)
• ČSN č.ú. 74 0009/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení (PMD: EN 1629:2021)
• ČSN č.ú. 74 0010/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání (PMD: EN 1630:2021)
• ČSN č.ú. 74 0011/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení (PMD: EN 1628:2021)
• ČSN č.ú. 74 0012/21 • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace (PMD: EN 1627:2021)
• ČSN č.ú. 83 0043/21 • Tuhá biopaliva – Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy – Část 1: Pelety (PMD: EN ISO 23343-1:2021 + ISO 23343-1:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 20
: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., Náměstí Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
• úkoly ve třídě 36: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• č.ú. 49 0005/21 a 49 0006/21, 67 0022/21, 73 0043/21 – 73 0053/21, úkoly ve třídách 74 a 83: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 49 0007/21: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 67 0021/21: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 73 0054/21 a73 0055/21
: ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina