aktuality

Augustové normy na Slovensku

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z ponuky nových noriem STN, ich zmien vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac august 2021.

 • STN EN 17334 (66 8520) Lepené tyče v lepených výrobkoch z konštrukčného dreva. Skúšanie, požiadavky a triedenie podľa pevnosti v šmyku (EN 17334: 2021)
 • STN EN 14081-1+A1 (73 1716) Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 14081-1: 2016 + A1: 2019)
 • STN EN 17418 (66 8521) Dvojzložkové epoxidové a polyuretánové lepidlá na opravy na mieste prasknutých drevených konštrukcií. Skúšanie, požiadavky a overenie pevnosti opravy (EN 17418: 2021)
 • STN EN ISO 276 (67 1013) Spojivá pre náterové látky. Ľanový zahustený olej. Požiadavky a skúšobné metódy podľa ISO 276: 2019 (EN ISO 276: 2021; ISO 276: 2019)
 • STN EN 13126-2 (16 6015) Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Okenné kľučky (EN 13126-2: 2021)
 • STN EN 13126-7 (16 6015) Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 7: Západky (EN 13126-7: 2021)
 • STN EN 17020-4 (92 0226) Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok trvanlivosti samo uzatvárania dverových zostáv a otváracích okien s požiarnou odolnosťou a/alebo tesných proti prieniku dymu. Časť 4: Trvanlivosť samo uzatvárania zasklených otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi s kovovou rámovou konštrukciou a otváracích okien s požiarnou odolnosťou (EN 17020-4: 2021)
 • STN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače. Bezpečnostné požiadavky pre S/R stroje (EN 528: 2021)
 • STN EN ISO 19085-1 (49 6115) Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1:Všeobecné požiadavky stanovené ISO 19085-1: 2021 (EN ISO 19085-1: 2021; ISO 19085-1: 2021)
 • STN EN ISO 19085-12 (49 6115) Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 12: Čapovacie a profilovacie stroje podľa ISO 19085-12: 2021 (EN ISO 19085-12: 2021; ISO 19085-12: 2021)
 • STN EN 1034-1 (50 9010) Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu papierenských strojov a zariadení. Časť 1: Spoločné požiadavky (EN 1034-1: 2021)
 • STN EN ISO 17225-3 (65 7403) Tuhé biopalivá. Špecifikácia a triedy palív. Časť 3: Triedené drevné brikety podľa ISO 17225-3: 2021 (EN ISO 17225-3: 2021; ISO 17225-3: 2019)
 • STN EN ISO 17225-4 (65 7403) Tuhé biopalivá. Špecifikácia a triedy palív. Časť 4: Triedené drevné štiepky podľa ISO 17225-4: 2021 (EN ISO 17225-4: 2021; ISO 17225-4: 2021)
 • STN EN ISO 23343-1 (65 7427) Tuhé biopalivá. Stanovenie sorpcie vody a jej účinku na trvanlivosť tepelne spracovaných palív z biomasy. Časť 1: Pelety vyrobené aplikáciou ISO 23343-1: 2021 (EN ISO 23343-1: 2021; ISO 23343-1)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina