aktuality

Blíži sa definitívny termín daňového priznania a zaplatenia daní za rok 2020

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zdaňovacie obdobie, ktoré každoročne končí na konci marca, pre pandémiu posunuli za rok 2020 do konca júna 2021. Daňové priznanie k dani z príjmov musí podať každá osoba, ktorá dosiahla za predchádzajúci rok zdaniteľné príjmy vyššie ako 2207,10 €. Pri podávaní priznania treba rozlišovať aj správne vyplnenie správneho tlačiva. Predĺžená lehota končí 30. júna 2021.

Ak má daňovník príjem zo zahraničia, platí možnosť odkladu splnenia daňovej povinnosti o 6 mesiacov – teda do 31. októbra 2021. Na daňovom priznaní typu A priznáva daňovník, ak dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti. Na tlačive typu B priznáva daňovník príjmy aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.

Podnikatelia a živnostníci podávajú daňové priznanie typu B. Pri vyplňovaní musia predložiť aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha priznania. Živnostník si môže uplatniť výdavky buď formou paušálnych výdavkov vo výške 60 % z úhrnu príjmov, alebo skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (alebo na základe jednoduchého alebo podvojného účtovníctva). Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si živnostník zvolí, musí dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia. Postup pri prípadnej zmene (k 1. 1.) je upravený v zákone o dani z príjmov.

Ak živnostník zamestnáva zamestnancov, môže si uplatniť výdavky na pracovné a sociálne podmienky pri starostlivosti o zdravie. Ďalšie výdavky sú zamerané na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, hmotné zabezpečovanie žiaka, príspevky na stravovanie zamestnancov v zmysle podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky sú zakotvené v rozsahu, ktorý je povinný zamestnávateľ platiť za zamestnanca.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina