aktuality

Nový minister odvetvia pôdohospodárstva, lesníctva a spracovania dreva

Nový minister agrorezortu na Slovensku JUDr. Samuel Vlčan. Foto: TASR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku vedie nový minister JUDr. Samuel Vlčan. Poverenie na funkciu ministra prevzal 8. 6. 2021. V rezorte pôsobil od 19. 4. 2020 do 8. 7. 2020 ako štátny tajomník. Odtiaľ prešiel 15. 7. 2020 za stáleho člena poradného zboru predsedu vlády pre oblasť poľnohospodárstva. Počas pôsobenia v agrorezorte pokrýval gesciu rezortnej politiky pôdohospodárstva, legislatívy, analýz a výkazníctva, Inštitútu pôdohospodárskej politiky, programy cezhraničnej spolupráce potravinárstva a obchod. V ministerskom kresle ho čaká viacero výziev, zameraných najmä na potravinárstvo. Doriešiť treba aj vytýčené úlohy jeho predchodcu v rezorte so zameraním na všetky sektory. Lesnícko-drevársky sektor očakáva od nového ministra zaujatie zásadného postoja k prechodu lesov na pôde národných parkov a lesníckych subjektov tam pôsobiacich z gescie jemu zvereného ministerstva do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

Ministrom agrorezortu bol od 21. 3. 2020 Ing. Ján Mičovský, CSc. Demisiu ohlásil 24. 5. 2021 s tým, že vo funkcii končí 31. 5. 2021. Neskôr požiadal o stiahnutie demisie v súvislosti s podporou lesníkov zotrvať vo funkcii. Prezidentka SR Zuzana Čaputová nenaplnila požiadavky Otvoreného listu predstaviteľov lesníckych štátnych podnikov. O uvoľnenie z funkcie požiadal aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Andrej Gajdoš.

Spoločne s novým ministrom JUDr. Samuelom Vlčanom vedie rezort štátny tajomník Ing. Martin Fecko. Už zastupoval Slovensko na videokonferencii ministrov (3. 6. 2021) zodpovedných za oblasť lesov Číny a 17 krajín strednej a východnej Európy (vrátane Slovenska a Českej republiky). Tieto európske krajiny na základe podnetu štátov V4 doplnených Bulharskom, Rumunskom, Chorvátskom, Slovinskom a Estónskom vytvorili iniciatívu BIOEAST na podporu a dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a vízie Agendy 2030. Lesné hospodárstvo v uvedených krajinách kladie dôraz na primeraný, udržateľný a efektívny rozvoj. Dôležitou súčasťou spolupráce v rámci koordinačného mechanizmu lesného hospodárstva medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy je vytvorenie podielu na regionálnom rozvoji strategického výskumného a inovačného programu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina