aktuality

Pre podnikové riadenie boli vymenovaní dvaja noví profesori

Nových profesorov pre odbor ekonomiky a manažmentu TU Zvolen – prof. Ing. Mariany Sedliačikovej, PhD. a prof. Ing. Miloša Hitku, PhD. – prijal aj rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (vľavo)
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Medzi 27 novými vysokoškolskými profesormi vymenovanými prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou sú dvaja pedagógovia z Katedry ekonomiky, manažmentu a podnikania, ktorá je súčasťou Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen. Vymenovacie dekréty prevzali 29.4.2021.

Pre odbor Ekonomika a manažment podnikov prevzala vymenovací dekrét prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. Jej habilitačná a inauguračná práca bola zameraná na tému „Možnosti uplatnenia kontrolingu v malých a stredných podnikoch – skúsenosti, problémy, riešenia a vízie“.

Pre odbor Manažment sa vysokoškolským profesorom stal prof. Ing. Miloš Hitka, PhD. Vo svojom pedagogickom procese sa zameriava na témy Rozbory riadiacich systémov, Organizácia manažérskej práce, Podnikové riadenie, Základy personálnej práce.

Súčasnú Katedru ekonomiky, manažmentu a podnikania DF začali formovať pred 70-timi rokmi (1950/51) na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach formou Ústavu podnikovej prevádzky. Prešla na VŠLD vo Zvolene ako Katedra ekonomická 1951/52. V roku 1955 sa zmenila na Katedru zariadení a prevádzky drevárskych závodov. Od roku 2015 sa názov mení na Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle. Pod súčasným názvom Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania v rámci DF pôsobí od roku 2019.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina