aktuality

Zpřísněná protiepidemická opatření posílila pesimismus podnikatelů i spotřebitelů

Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem se meziměsíčně snížil o 2,7 bodu na hodnotu 87, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 2,9 bodu na hodnotu 87,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 1 bod na hodnotu 84. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší úrovni.

„Výrazná míra nejistoty v podnikatelské sféře se v posledních měsících odráží ve značně kolísající důvěře v ekonomiku,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Důvěra spotřebitelů poklesla již potřetí v řadě. Lidé se čím dál více obávají dopadů, které bude mít pandemie koronaviru na českou ekonomiku, s čímž korespondují i jejich kontinuálně rostoucí obavy ze ztráty zaměstnání,“ doplnila Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Podrobné výsledky průzkumu

V odvětví průmyslu se v březnu důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,7 bodu na hodnotu 95,4. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se ve srovnání s únorem téměř nezměnil. Stav zásob hotových výrobků se mírně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se mírně snížil. Ve srovnání s březnem loňského roku je ale důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,8 bodu na hodnotu 116,4. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s minulým měsícem snížil. V porovnání s únorem se ale snížil i podíl podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících zvýšení stávajícího počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve stavebnictví stále nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 86,9. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou po tříměsíční stagnaci poklesl. Ve srovnání s únorem zůstal podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců přibližně stejný. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně mírně snížil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě stále výrazně nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v březnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,1 bodu na hodnotu 76,8, nejnižší v letošním roce. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně podstatně zhoršilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti únoru zvýšil. Zároveň se snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. V březnu také pokračoval trend růstu podílu podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících snížení počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v březnu důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1 bod na hodnotu 84, nejnižší v letošním roce. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se potřetí za sebou zvýšil. Znovu také vzrostly obavy z růstu nezaměstnanosti. Obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace a z růstu cen se meziměsíčně nezměnily. Nezměnil se ani počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší.

Zdroj: ČSÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina