aktuality

Zármutok na SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi

Ganovsky_A
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dňa 17. marca 2021 zomrel vo veku nedožitých 79 rokov stredoškolský pedagóg Ing. Andrej Gánovský.

Ak vás niekto opustí a nás pohltí smútok, je najlepšie myslieť na to, ako tento človek žil a čo všetko vniesol do vášho životného priestoru. Aj my, kolegovia a absolventi SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi, otvárame dvierka spomienok a spomíname na nášho priateľa, kolegu a výborného pedagóga, ktorého sme všetci familiárne volali „Gančo“, alebo osobnejšie „Ander“.

Narodil sa 12. mája 1942 v Spišskej Novej Vsi. Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na Priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktorú ukončil v roku 1960 maturitnou skúškou. Miloval prácu s drevom, fascinovali ho staré nábytky, veľmi nápadité konštrukčné spoje, intarzie, ručne vyrezávané ozdobné prvky, povrchové úpravy. Rozhodol sa preto pokračovať a zdokonaľovať sa štúdiom na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V tomto období rozšíril svoje záujmy o folklór. Tancoval vo vysokoškolskom folklórnom súbore. Miloval folklór a tanec vo všetkých podobách. Dávali jeho životu radosť, smiech a optimizmus.

Po ukončení štúdia na vysokej škole nastúpil do podniku Nový Domov v Spišskej Novej Vsi, kde pracoval až do roku 1970. V tomto období dozrela jeho túžba zúčastňovať sa na vzdelávaní mladých ľudí. Nastúpil do svojej alma mater ako odborný učiteľ so zameraním na konštrukcie nábytku a drevárskych výrobkov.

Táto aprobácia mu učarovala a výrazne rozvíjala jeho charakterové vlastnosti – pedantnosť, precíznosť a kreativitu, ktoré sa prejavovali v každej jeho činnosti. Za 35 rokov pedagogickej činnosti vychoval mnoho skvelých nábytkárov, ktorí okrem zručnosti rozumeli princípom konštrukčného riešenia výrobkov z dreva a ich technickej dokumentácii. Problematiku konštrukcie nábytku postavil na vysokú profesionálnu úroveň. Mal osobitnú schopnosť a talent jednoducho vysvetliť svojim žiakom aj menej zaujímavé a náročnejšie princípy konštrukcií.

Všetko – od základov technického kreslenia až po tie najzložitejšie konštrukcie a grafické princípy – učil nezabudnuteľným spôsobom, ktorý vždy okorenil svojským humorom, využívajúc bohatosť a šťavnatosť spišského nárečia.

Charakterizovala ho schopnosť obetovať sa svojim žiakom, počúvať ich a zvyšovať ich dôveru vo vlastné schopnosti. Vnímal ich slabšie stránky a vedel ich nenápadne obrusovať a trpezlivo formovať.

Zaujímal sa o žiakov, poznal ich príbehy a bol ochotný pomáhať im. Vytváral okolo seba silne pozitívne prostredie, v ktorom sa žiakom, ale aj kolegom dobre a s radosťou pracovalo.

Rád spomínal a tešil sa z úspechov našich absolventov, ale aj z úspechov školy. V roku 2005 odišiel do dôchodku, ale aj naďalej sa živo zaujímal o dianie v škole. Pomaturitné stretnutia boli do jeho posledných chvíľ miestom krásnych spomienok a radosti z dobre vykonanej práce.

Ing. Andrej Gánovský bol výraznou osobnosťou školy s vyše 120 ročnou históriou a vyše 35 rokov niesol pochodeň stredoškolského vzdelávania v odbore drevárstvo a nábytkárstvo.

Ander, budeš nám všetkým veľmi chýbať! Česť Tvojej pamiatke!

Za bývalých kolegov a absolventov školy

Marta Kucháreková

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina